Wernisaż malarstwa Janki Ślefarskiej

W Miejskiej Bibliotece Publicznej w Morągu odbył się wernisaż malarstwa Janki Ślefarskiej „Śnij, że jesteś ze mną”, z połówką jabłka. Inspiracją do stworzenia tej wystawy , jak podkreśla sama autorka, był: René Magritte (malarstwo absurdu, sny-surrealizm,  film  Mariusza Grzegorzka „Jestem twój”, przysłowie, że związek (małżeński?) to jak dwie połówki jabłka, własne autorskie skojarzenia.

Podczas wernisażu wystąpili: Antoni Ślefarski na wiolonczeli, uczeń Średniej Szkoły Muzycznej  im. F. Nowowiejskiego w Gdańsku, Wojciech Ślefarski na skrzypcach, uczeń Podstawowej Szkoły Muzycznej  im. F. Nowowiejskiego w Gdańsku, Kazimierz Ślefarski na klarnecie, uczeń Podstawowej Szkoły Muzycznej  im. F. Nowowiejskiego w Gdańsku.

Prace Janki Ślefarskiej można oglądać do 31 lipca br w Wypożyczalni dla Dorosłych MBP w Morągu, w godzinach otwarcia działu.

Autorka ukończyła liceum pedagogiczne, a następnie Państwową Wyższą Szkołę Sztuk Plastycznych w Gdańsku i studium podyplomowe w Instytucie Wychowania Artystycznego Uniwersytetu Marii Curie-Skłodowskiej w Lublinie. Studiowała też muzykę i śpiew w ostródzkim Studium Nauczycielskim. Uzyskała II stopie specjalizacji zawodowej. Przez ponad czterdzieści lat uczyła młodzież plastyki w szkołach na terenie Morąga. Swoje doświadczenia pedagogiczne przekazywała m.in. na łamach prasy fachowej – miesięcznika “Plastyka w Szkole”.

Oprócz działalności zawodowej zajmowała się pracą twórczą. Uczestniczyła w wielu wystawach, przeglądach i konkursach, m.in. w Gdańsku, Olsztynie, Mrągowie. W 1990 r. prezentowała swoje akwarele, rysunki i prace olejne w Miejskim Ośrodku Kultury w Olsztynie, a w 1994 r. cykl prac malarskich wykonanych techniką kolażu w Galerii Bakałarz Pedagogicznej Biblioteki Wojewódzkiej. Wiele jej prac znajduje się w zbiorach prywatnych w kraju, a także za granicą, m.in. w Niemczech, USA, Danii i Holandii.

(red./fot. dw)