KULTURA I SZTUKAWarmia i Mazury

Wernisaż wystawy pokonkursowej „Strażacy chronią lasy – lasy chronią klimat”

Wernisaż wystawy pokonkursowej ogólnopolskiego konkursu plastycznego „Strażacy chronią lasy – lasy chronią klimat” odbył się w Galerii Marszałkowskiej w Olsztynie. W wydarzeniu uczestniczył marszałek Gustaw Marek Brzezin.

Prace plastyczne były inspirowane zagadnieniami ochrony przeciwpożarowej, działalnością straży pożarnych, tradycją i życiem strażackich środowisk oraz propagowaniem pozytywnych postaw społecznych.

Autorzy odnieśli się również do zagadnień ochrony środowiska i klimatu nawiązując do tematów: Strażacy chronią lasy – lasy chronią klimat! Jestem odpowiedzialny z natury, czuję klimat.

Uczestnicy zastosowali najróżniejsze techniki (wycinanki, wyklejanki, akwarele, pastele, grafika, tkactwo) przedstawili własne wyobrażenia udziału straży pożarnych w akcjach ratowniczo-gaśniczych, działaniach związanych z przeciwdziałaniem zagrożeniom, zwalczaniem i usuwaniem skutków klęsk żywiołowych i ekologicznych.

Konkurs skierowany był do dzieci i młodzieży (przedszkola, szkoły podstawowe, szkoły ponadpodstawowe) oraz osób dorosłych.

Na konkurs ogółem wpłynęło 147 prac. Eliminacje powiatowe odbyły się w 10 powiatach (braniewskim, giżyckim, lidzbarskim, mrągowskim, nidzickim, oleckim, olsztyńskim, ostródzkim, piskim, węgorzewskim). Ponadto wpłynęła indywidualnie praca z powiatu gołdapskiego.

Komisja wyróżniła następujące prace w poszczególnych grupach wiekowych:
Grupa I – PRZEDSZKOLNA – oceniano 44 prace
– Antoni Baranowski – pow. lidzbarski
– Kinga Klimkowska – pow. ostródzki
– Zofia Bagińska – pow. olecki
– Gabriela Markowska – pow. ostródzki
– Emilia Kuprewicz – pow. olecki
Grupa II – SZKOŁA PODSTAWOWA KLASY I-IV – oceniano 46 prac
– Zofia Stańczak – pow. ostródzki
– Iga Karpińska – pow. ostródzki
– Maja Kowalska – pow. olsztyński
– Amelia Marchalewska – pow. ostródzki
– Justyna Niżyńska – pow. lidzbarski
Grupa III – SZKOŁA PODSTAWOWA KLASY V-VIII – oceniano 44 prace
– Maja Brejnak – pow. ostródzki
– Weronika Kogga – pow. ostródzki
– Aleksandra Cieśluk – olsztyński
– Arina Khasanova – pow. olecki
– Kinga Petka – pow. ostródzki
Grupa IV– SZKOŁY PONADPODSTAWOWE – oceniano 9 prac
– Weronika Pękalska – pow. mrągowski
– Mateusz Bloch – pow. olsztyński
– Maja Krasnodębska – pow. lidzbarski
– Nikola Salnik – pow. lidzbarski
– Zuzanna Wawrowska – pow. lidzbarski
Grupa V– DOROŚLI  – oceniano 4 prace
– Iwona Jaroszewska – pow. nidzicki
– Anna Milewska – pow. ostródzki
Łącznie zakwalifikowano 22 prace do eliminacji krajowych Ogólnopolskiego Strażackiego Konkursu Plastycznego ZOSP RP. W finale centralnym, który odbył się 13 maja w Zespole Parkowo-Pałacowym w Zarzeczu (woj. podkarpackie), wyróżniono następujące prace z woj. warmińsko-mazurskiego:
– Antoni Baranowski – pow. lidzbarski – wyróżnienie w grupie I
– Emilia Kuprewicz – pow. olecki – wyróżnienie w grupie I
– Amelia Marchalewska – pow. ostródzki – III miejsce w grupie II
– Maja Brejnak – pow. ostródzki – wyróżnienie w grupie III

Ponadto komisja Oddziału Wojewódzkiego ZOSP RP wyróżniła dodatkowo 24 prace na szczeblu wojewódzkim:
– Iga Zrobczyńska – pow. ostródzki
– Adam Domian – pow. mrągowski
– Igor Przekop – pow. olecki
– Alicja Róża Bojarska – pow. nowomiejski
– Zofia Ratajczak – pow. nidzicki
– Wojciech Nabakowski – pow. mrągowski
– Julia Stelmaszczyk – pow. olsztyński
– Lena Dębicka – pow. olsztyński
– Michał Karbowski – pow. nowomiejski
– Oliwia Baranowska – pow. ostródzki
– Anatolia Wlazło – pow. lidzbarski
– Oliwer Kutryb – pow. lidzbarski
– Zuzanna Duszkiewicz – pow. lidzbarski
– Piotr Józef Sańczuk – pow. piski
– Zuzanna Subocz – pow. węgorzewski
– Liliana Grześ – pow. olecki
– Alicja Gajda – pow. węgorzewski
– Mateusz Stańczak – pow. węgorzewski
– Oliwier Sargalski – pow. nowomiejski
– Ada Kuźniewska – pow. lidzbarski
– Karolina Pawlak – pow. braniewski
– Aleksandra Sperska – pow. lidzbarski
– Maciej Wronowski – pow. lidzbarski
– Oliwia Kamińska – pow. ostródzki

(wwim)

error: Nie kopiuj!!!