Warmia i Mazury

Weź udział w ankiecie GDDKiA

Oznakowanie dróg powinno usprawniać ruch pojazdów, czynić go bezpieczniejszym oraz ułatwiać korzystanie z drogi. Dlatego też zależy nam na tym, aby oznakowanie dróg krajowych było jednolite, intuicyjne i w pełni czytelne dla kierowców. Jakiego zdania są użytkownicy dróg? To pokażą wyniki badania, w którym można wziąć udział do 28 marca. Czekamy na Twoją opinię! 

Co sądzą kierowcy? 

Jak oznakowanie dróg krajowych oceniane jest przez samych kierowców? Chcemy to sprawdzić za pośrednictwem badania ankietowego, które wystartowało pod koniec lutego br. (informowaliśmy o tym tutaj) . Jego uczestnicy będą mogli wyrazić opinię m.in. na temat liczby znaków drogowych na sieci dróg krajowych w Polsce oraz czytelności oznakowania eksperymentalnego względem rozwiązań obecnie obowiązujących.

Ponad 1,5 tys. uczestników badania. Weź udział! 

Już ponad 1,5 tys. osób wzięło udział w ankiecie na temat oznakowania dróg krajowych. Do 28 marca Ty też możesz to zrobić!

Wystarczy wejść na stronę ankiety i poświęcić ok. 10 minut na jej wypełnienie.

Wyniki badania będą wykorzystane przez GDDKiA w pracach związanych z oznakowaniem dróg krajowych. Przypominamy jednak, że aby elementy oznakowania eksperymentalnego mogły uzyskać status powszechnie obowiązujących, powinny być wprowadzone stosownymi rozporządzeniami ministra właściwego do spraw transportu.

Niemal 200 000 znaków pionowych 

Każdy znak, czy to pionowy czy poziomy, jest nośnikiem konkretnej informacji dla użytkowników danej drogi, a jego wykorzystanie wynika wprost z projektu organizacji ruchu.

Znaki pionowe mają przede wszystkim wpłynąć na kierowcę poprzez nakazywanie mu określonych zachowań (np. nakaz jazdy prosto) lub ich zakazywanie (np. zakaz zawracania, ograniczenie prędkości). Przekazują również informacje o sytuacji na drodze, kierunkach, do których można nią dojechać i ostrzegają o ewentualnych zagrożeniach. Informują także o urządzeniach i obiektach znajdujących się przy drodze oraz zabytkach i atrakcjach turystycznych zlokalizowanych w jej pobliżu. Znaki kierunku i miejscowości mają barwę niebieską na drogach klasy A oraz zieloną na pozostałych klasach dróg.

Problemem przy stosowaniu się do ich zaleceń może być zarówno niedostateczna znajomość znaków drogowych przez kierujących jak i duże nagromadzenie samych znaków. Na drogach krajowych znajduje się bowiem ok. 196 700 znaków pionowych. Na tę liczbę składa się 60 tys. znaków informacyjnych (typu D), 53,5 tys. znaków ostrzegawczych (typu A), 32,5 tys. znaków kierunku i miejscowości (typu E), 26,5 tys. znaków zakazu (typu B), 13 tys. znaków nakazu (typu C), 9,2 tys. znaków uzupełniających (typu F) oraz 2 tys. tabliczek do znaków drogowych (typu T). Dodatkowo na drogach krajowych znajduje się także 10,2 tys. tablic znaków zmiennej treści i oznakowania punktów poboru opłat oraz viaTOLL.

Szczegółowo pisaliśmy o tym tutaj.

Oznakowanie eksperymentalne 

Zwiększenie czytelności i intuicyjności oznakowania oraz uczynienie go bardziej nowoczesnym było głównym celem wprowadzenia oznakowania eksperymentalnego, które już od siedmiu lat zobaczyć można na niektórych odcinkach sieci dróg krajowych.

Znaki funkcjonujące w ramach oznakowania eksperymentalnego, odbiegające nieco od dotychczasowych, mają stanowić ewolucyjną zmianę oznakowania standardowego, stworzoną w oparciu o opinie przesyłane przez użytkowników dróg i analizy GDDKiA.  Więcej informacji na temat oznakowania eksperymentalnego znaleźć można tutaj.

(GDDKiA Olsztyn)

error: Nie kopiuj!!!