Więcej kontaktu młodzieży z naturą, a mniej z ekranami to korzyści dla psychiki

Czas spędzony na łonie przyrody prawdopodobnie może niwelować szkody w psychice dzieci i młodzieży wyrządzone przez zbyt długi kontakt z cyfrowymi ekranami. To wnioski z przeglądu dostępnych badań na ten temat.

Coraz częściej problemy psychiczne dotykają młode osoby – zwracają uwagę naukowcy z University of Adelaide. Zmiany w stylu życia doprowadziły do tego, że dzieci i młodzież coraz mniej czasu spędzają w kontakcie z naturą, a coraz więcej w otoczeniu elektronicznych urządzeń.

Choć różne zespoły sprawdzały oddziaływanie przyrody i elektroniki na zdrowie psychiczne, to jak podkreślają australijscy specjaliści, zwykle każdy z tych czynników był badany osobno.

Eksperci z Australii przeanalizowali więc 186 badań, aby wydobyć informacje o tym, jak przyroda i elektronika współoddziałują na psychikę młodych ludzi. Naukowcy wzięli pod uwagę m.in. zdrowie psychiczne, zdolności poznawcze i wyniki w szkole.

Ogólnie rzecz ujmując, duże ilości czasu spędzanego przed elektronicznymi ekranami działało na psychikę negatywnie, tymczasem przyroda przeciwnie – pomagała.

Zdaniem badaczy z analizy można wyciągnąć wstępne wnioski, według których kontakt z naturą może osłabiać negatywne skutki godzin spędzanych z komputerem czy innym cyfrowym urządzeniem.

Jednocześnie naukowcy zwracają uwagę, że sprawdzona przez nich literatura rzadko uwzględniała osoby o gorszej sytuacji społecznoekonomicznej. Jednocześnie to one mogą być szczególnie silnie narażone na negatywne działanie elektroniki i mieć najsłabszy kontakt z naturalnym środowiskiem.

„Ten systematyczny przegląd pokazuje, że przyroda może być niedostatecznie wykorzystywanym zasobem zdrowia publicznego, który mógłby działać jako czynnik zapobiegający problemom i wspomagający psychiczne zdrowie dzieci i młodzieży w technologicznej erze” – podkreśla Tassia Oswald, autorka badania.

„Potrzebne są jednak silne dowody, które pozwolą opracować odpowiednie strategie i zalecenia odnośnie czasu spędzanego przed ekranami i w kontakcie z przyrodą w krytycznych okresach życia. Pozwoli to zapewnić młodym ludziom optymalny stan psychiki” – dodaje badaczka.

Więcej informacji na stronach:

https://www.eurekalert.org/pub_releases/2020-09/p-hst082620.php

https://journals.plos.org/plosone/article?id=10.1371/journal.pone.0237725 (PAP)