AktualnościHALO MORĄGWarmia i Mazury

Więcej środków na zaopatrzenie m.in. w sprzęt rehabilitacyjny

Radni Powiatu Ostródzkiego zmienili uchwałę w sprawie określenia zadań z zakresu rehabilitacji zawodowej i społecznej na realizację których w 2020 roku przeznacza się środki Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych i przesunęli niewykorzystane środki m.in. na zaopatrzenie w sprzęt rehabilitacyjny.

W związku z trwającym stanem epidemicznym organizacje pozarządowe zrezygnowały z kolejnych zaplanowanych imprez. W wyniku zamknięcia ośrodków rehabilitacyjnych odwołane zostały turnusy rehabilitacyjne i część zaplanowanych na to zadanie środków również nie zostanie wykorzystana.

Ogólna kwota zwolnionych środków wynosi 17.112,00 zł. Zwolnione środki proponuje się przesunąć na zadanie:

 „Zaopatrzenie w sprzęt rehabilitacyjny, przedmioty ortopedyczne, środki pomocnicze przyznawane osobom niepełnosprawnym na podstawie odrębnych przepisów” (art. 35a ust. 1 pkt. 7 lit. c) – 17.112,00 zł.

Zaproponowane przesunięcia pozwolą w maksymalnym stopniu wykorzystać środki przyznane na 2020 r.

W celu umożliwienia realizacji zadań określonych w ustawie z dnia 27 sierpnia 1997r. o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych (Dz. U. z 2020 r., poz. 426 z późn. zm.) należy podjąć uchwałę określającą zadania i planowaną wysokość środków przeznaczonych na ich realizację.

Uchwała zmieniająca uchwałę w sprawie określenia zadań z zakresu rehabilitacji zawodowej i społecznej na realizację których w 2020 roku przeznacza się środki Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych

(red.)

error: Nie kopiuj!!!