HALO MORĄG

Większe odstępy to łatwiejsza nauka czytania

Tekst, w którym przestrzeń między poszczególnymi literami jest nieco większa, jest łatwiejszy do odczytania zarówno przez dzieci z dysleksją, jak i bez niej – udowodnili naukowcy z Anglia Ruskin University. Wiedza ta może stać się podstawą do poprawy szybkości czytania przez najmłodszych.

Badanie prowadzone przez dr. Stevena Stagga analizowało korzyści wynikające ze zwiększenia odstępów między literami w tekście oraz wprowadzenia różnych kolorów znaków lub tła w grupie dzieci z dysleksją i bez dysleksji. Celem było zbadanie, czy i w jaki sposób takie modyfikacje pomagają w zmniejszeniu błędów odczytu.

Okazało się, że w grupie dzieci z dysleksją odnotowano średnio 13-proc. wzrost szybkości czytania, podczas gdy w grupie kontrolnej wynosił on 5 proc.

W badaniu wzięło udział w sumie 59 dzieci w wieku 11-15 lat, z których 32 miało stwierdzoną dysleksję. Wszyscy uczestnicy czytali cztery teksty ze standardowymi lub bardzo dużymi odstępami pomiędzy literami. Teksty były pisane czarnym lub kolorowym drukiem, na różnych tłach. Dzieci poinstruowano, aby czytały na głos, a całość eksperymentu nagrano.

Nagrania zostały następnie wykorzystane do pomiaru liczby błędów, które uczestnicy popełnili (pominiętych słów, dodanych słów, niewłaściwych słów i niewłaściwej wymowy) oraz czasu, jaki zajęło im przeczytanie tekstu.

Okazało się, że oprócz poprawy szybkości czytania zarówno u dzieci z dysleksją, jak i bez niej, większe odstępy między literami spowodowały również znaczne zmniejszenie liczby pomijanych w czasie czytania słów. U osób z dysleksją jest to częsty problem. Natomiast kolory znaków i tła nie miały znaczącego wpływu na szybkość czytania ani redukcję błędów w żadnej z badanych grup.

„Odkryliśmy, że bardzo duże odstępy między literami zwiększają szybkość czytania u wszystkich dzieci – z dysleksją i bez – oraz znacznie zmniejszają liczbę pomijanych przez te pierwsze wyrazów – opowiada dr Stagg. – Uważamy, że duże odstępy działają poprzez zmniejszenie tzw. efektu zatłoczenia, który może utrudniać rozpoznawanie liter”.

„Nasze wyniki, wraz z wynikami poprzednich badań tego zagadnienia, zdecydowanie sugerują, że zwiększenie odstępów między literami w materiałach do czytania pomogłoby wszystkim dzieciom. Trzeba to uświadomić nauczycielom – podkreśla autor publikacji. – Jest to stosunkowo prosta do wprowadzenia zmiana, a poza tym – co bardzo ważne – dzieci z dysleksją nie czułyby się przez nią negatywnie wyróżnione. Obecnie mają bowiem własne, specjalnie dostosowane materiały do czytania, a tu teksty byłyby wspólne dla wszystkich”.

Wyniki badania opublikowano w czasopiśmie „ Opublikowane w czasopiśmie Research in Developmental Disabilities” (http://dx.doi.org/10.1016/j.ridd.2021.104065). (PAP)

error: Nie kopiuj!!!