Wielkoobszarowe polowania zbiorowe na pozyskanie dzików

Na podstawie art. 42ab ust. 2 ustawy z dnia 13 października 1995 r. Prawo łowieckie (Dz. U. z 2018 r. poz. 2033) Burmistrz Morąga podaje do publicznej wiadomości, iż zgodnie z informacją Koła Łowieckiego „Leśnik” w Starych Jabłonkach w dniach 12, 19 i 26 stycznia 2019 roku w obrębie łowieckim nr 215 na terenie administracyjnym Gminy Morąg zostaną przeprowadzone wielkoobszarowe polowania zbiorowe nakierowane głownie na pozyskanie dzików w celu maksymalnego rozrzedzenia populacji tego gatunku — niezbędnego działania dla skutecznej walki z ASF. (UM Morąg)