Wielokulturowy dialog krajów Europy Środkowej i Wschodniej

W stolicy Warmii i Mazur ruszył Międzynarodowy Festiwal Teatralny Demoludy. Wydarzenie zakończy się w najbliższą niedzielę (6 października).

Międzynarodowy Festiwal Teatralny DEMOLUDY-Nowa Europa organizowany nieprzerwanie od 2007 roku powstał z idei budowania płaszczyzny dialogu pomiędzy artystami i twórcami z krajów Europy Środkowo-Wschodniej.

W ciągu 12 lat zostało zaprezentowanych ponad 80 spektakli teatralnych i ponad 35 czytań performatywnych. Programowi głównemu towarzyszyły koncerty, wystawy, warsztaty, projekcje filmowe, spotkania z artystami. Było ich w sumie ponad 100. W inicjatywie wzięło udział ponad 1000 artystów z Polski, Rosji, Białorusi, Mołdawii, Rumunii, Bułgarii, Chorwacji, Słowenii, Serbii, Bośni, Czech, Słowacji, Węgier, Kosowa, Ukrainy i Litwy.

Festiwal został nagrodzony Międzynarodową Nagrodą Wyszehradzką w 2015roku oraz został wpisany w kalendarz kulturalny polskiej prezydencji w Grupie V4 w 2016 roku.
Program festiwalu zawsze był ściśle związany z ideami Grupy Wyszehradzkiej.

Organizatorem inicjatywy jest Teatr im. S. Jaracza w Olsztynie.

WIĘCEJ INFORMACJI 

(wwim)