AktualnościHALO MORĄGWieści z ratusza

Wieloletni program osłonowy Gminy Morąg w zakresie zapewnienia posiłku

W związku z uchwałą Rady Ministrów z  23 sierpnia 2023 r. w sprawie ustanowienia wieloletniego rządowego programu „Posiłek w szkole i w domu” na lata 2024-2028 Rada Miejska w Morągu uchwaliła wieloletni program osłonowy „Pomoc Gminy Morąg w zakresie zapewnienia posiłku w szkole i w domu” na lata 2024-2028. Program będzie obowiązywał od 1 stycznia 2024 r.

– Zgodnie z ustawą o pomocy społecznej do zadań własnych gminy należy podejmowanie innych zadań z zakresu pomocy społecznej wynikających z rozeznanych potrzeb gminy, w tym tworzenie i realizacja programów osłonowych. Uchwałą Nr 149 z dnia 23 sierpnia 2023 r. Rada Ministrów ustanowiła wieloletni rządowy program „Posiłek w szkole i w domu” na lata 2024-2028 (M. P. poz. 881). W celu realizacji programu niezbędne jest przyjęcie przez Radę Miejską w Morągu uchwały w sprawie ustanowienia wieloletniego programu osłonowego „Pomoc Gminy Morąg w zakresie zapewnienia posiłku w szkole i w domu” na lata 2024-2028. Program zapewni pomoc dzieciom i uczniom z terenu Gminy Morąg, którzy wychowują się w rodzinach znajdujących się w trudnej sytuacji oraz osobom dorosłym spełniającym warunki otrzymania pomocy wskazane w ustawie z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej, w szczególności osobom starszym, chorym i niepełnosprawnym – mówi Tadeusz Sobierajski, Burmistrz Morąga.

wieloletni program osłonowy

(red.)

error: Nie kopiuj!!!