WiFi4EU | Bezpłatne Wi-Fi w Morągu

Za pośrednictwem programu WiFi4EU Komisja Europejska propaguje bezpłatny dostęp do bezprzewodowego internetu dla mieszkańców Europy i turystów w przestrzeniach publicznych. Gmina Morąg otrzymała bon o wartości 15 tys. euro stanowiący dofinansowanie sieci hotspotów Wi-Fi w miejscach publicznych.

W ramach pierwszego naboru łącznie wpłynęło ponad 13 000 wniosków z wszystkich państw członkowskich UE, z czego bon otrzymało tyko 2 800.

Gmina Morąg zamierza zainstalować hotspoty w miejskich parkach, przy ratuszu oraz kilku innych punktach, których położenie będzie analizowane pod kątem dostępności technicznej. Projekt ma zostać zrealizowany najpóźniej do połowy 2020 roku, a w jego ramach ze środków unijnych zakupione i zamontowane zostaną hotspoty WiFi.

Unia Europejska  finansuje koszty jedynie sprzętu i instalacji hotspotów WiFi, a beneficjent przez co najmniej trzy lata będzie ponosić koszty podłączenia do internetu (abonament internetowy) oraz konserwacji sprzętu. Koszty związane z procedurą przetargową (łącznie z opracowaniem warunków zamówienia) nie będą finansowane w ramach bonu. Finansowania nie uzyskają także nakłady inwestycyjne związane z utworzeniem sieci niezbędnej do doprowadzenia internetu oraz koszty dodatkowego wyposażenia niezwiązane bezpośrednio z hotspotami WiFi.

(UM Morąg/red.)