Wirtualna podróż po Kanale Elbląskim

Już w najbliższych miesiącach w podróż Kanałem Elbląskim będzie się można wybrać wirtualnie, a w Centrum Spotkań Europejskich „Światowid”, dzięki rozszerzonej rzeczywistości, będzie można wejść do maszynowni i samodzielnie przeprowadzić śluzowania statku.

Regularne rejsy pasażerskie po Kanale Elbląskim odbywają się już od 1927 roku. Walory historyczne i zabytkowe Kanału Elbląskiego zostały dostrzeżone w 1978 r. kiedy to jego fragment wpisany został do Krajowego Rejestru Zabytków. W 2011 r. fragment Kanału Elbląskiego został uznany za pomnik historii. Od 2014 r. prowadzone są starania o wpisanie 5 zespołów zabytkowych pochylni na Listę Światowego Dziedzictwa UNESCO.

Projekt „Wirtualnym szlakiem pochylni Kanału Elbląskiego” ma na celu digitalizację fragmentów zabytku techniki. Wykonane na podstawie materiału ze skaningu 3D, cyfrowe modele zespołów pochylni, a także wirtualny spacer ze szlaku żeglownego dostępne będą wraz z popularno-naukowymi ich opisami, również w języku angielskim, na stronie internetowej Regionalnej Pracowni Digitalizacji – www.cyfrowewm.pl

Działania zakładają opracowanie oraz szerokie i różnorodne w formie udostępnienie w wirtualnej przestrzeni, pozyskanych w czasie digitalizacji zasobów. Wykonana zostanie m.in. aplikacja VR, symulująca działanie maszynowni jednej z pochylni Kanału Elbląskiego. Popularyzacji efektów tych działań oraz edukacji kadry nauczycielskiej w dziedzinie wykorzystania zasobów cyfrowych służyć będą specjalnie zrealizowane warsztaty, które odbędą się jesienią 2019 r.
Realizacja projektu potrwa do końca 2019 roku.

Projekt „Wirtualnym szlakiem pochylni Kanału Elbląskiego” dofinansowano ze środków Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego pochodzących z Funduszu Promocji Kultury oraz z samorządu województwa warmińsko-mazurskiego.

(wwim)