Wirtualny Kanał Elbląski na kliknięcie

Pięć – tyle pochylni liczy Kanał Elbląski. Przez ostatnie dwa lata trwała cyfryzacja tego wyjątkowego zabytku techniki. Teraz każdy, nawet jeśli nie realnie, to wirtualnie będzie mógł zrobić wycieczkę po pochylniach, a zakładając okulary 3D obejrzeć maszynownię, budkę sygnalisty, a nawet wcielić się w maszynistę lub sygnalistę.

Walory historyczne i zabytkowe Kanału Elbląskiego zostały dostrzeżone w 1978 r. kiedy to jego fragment wpisany został do Krajowego Rejestru Zabytków.
W 2011 r. fragment Kanału Elbląskiego został uznany za pomnik historii. Od 2014 r. prowadzone są starania o wpisanie 5 zespołów zabytkowych pochylni na Listę Światowego Dziedzictwa UNESCO.

Wykonane na podstawie materiału ze skaningu 3D, animacje zespołów pochylni, a także wirtualny spacer ze szlaku żeglownego dostępne są wraz z popularno-naukowymi ich opisami, również w języku angielskim, na stronie internetowej Regionalnej Pracowni Digitalizacji – www.cyfrowewm.pl. Wszystkie obiekty zostały udostępnione na licencji Creative Commons, która pozwala na dzielenie się i adaptację materiału do dowolnego celu.

Dodatkowo wykonane zostały aplikacje: rozszerzonej rzeczywistości (AR), którą można pobrać na stronie cyfrowewm.pl i wirtualnej rzeczywistości (VR), która już wkrótce będzie dostępna w CSE „Światowid”.

Efekty edukacyjne projektu promowane były na konferencji połączonej z warsztatami dotyczącymi korzystania z cyfrowych zasobów w edukacji, która odbyła się w październiku w Elblągu. Aplikacje AR i VR były również promowane w Ostródzie i Iławie. W planach są kolejne prezentacje mające na celu upowszechnianie tak wyjątkowego regionalnego zabytku.

Projekt „Wirtualnym szlakiem pochylni Kanału Elbląskiego” dofinansowano ze środków Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego pochodzących z Funduszu Promocji Kultury oraz z Samorządu Województwa Warmińsko-Mazurskiego.

(wwim)