Wirtualnym szlakiem i zasoby cyfrowe w edukacji

Podsumowanie projektu „Wirtualnym szlakiem pochylni Kanału Elbląskiego” skierowane jest do nauczycieli. Kanał Elbląski zostanie pokazany jako modelowy przykład prezentacji możliwości wykorzystania zasobów cyfrowych w edukacji.

Projekt „Wirtualnym szlakiem pochylni Kanału Elbląskiego” trwał dwa lata. W tym czasie Regionalna Pracownia Digitalizacji zeskanowała pięć zespołów pochylni, przygotowała wirtualny spacer po Kanale oraz symulację VR, w której można wcielić się w maszynistę lub sygnalistę.  W projekcie zaplanowano konferencję skierowaną przede wszystkim do nauczycieli z Elbląga i okolic.

Na konferencji będzie można poznać Kanał Elbląski jako zabytek klasy światowej, wziąć udział w warsztatach dot. walorów edukacyjnych Kanału oraz wykorzystaniu jego cyfrowego potencjału, poznać symulacje VR i AR z nim związane.

Wydarzenie odbędzie się 28 października w Elblągu. Udział w spotkaniu jest bezpłatny. Liczba miejsc ograniczona. Zgłoszenia przyjmowane są pod adresem mailowym: rpd@swiatowid.elblag.pl. W zgłoszeniu musi znaleźć się imię i nazwisko oraz miejsce zatrudnienia (nazwa szkoły).

Organizatorem konferencji jest CSE „Światowid” w Elblągu, współorganizatorami: Stowarzyszenie Miłośników Kanału Elbląskiego Navicula, Warmińsko-Mazurski Ośrodek Doskonalenia Nauczycieli w Elblągu. Zadanie dofinansowano m.in. z budżetu samorządu województwa warmińsko-mazurskiego.

(wwim)