Wkrótce e-usługi w morąskim szpitalu

Szpital Miejski w Morągu Sp. z o.o. złożył wniosek do Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Warmińsko-Mazurskiego na lata 2014–2020, Oś priorytetowa 3 Cyfrowy Region Działanie 3.2 E-zdrowie w zakresie Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego, na rozwój informatyzacji w placówce. Wkrótce nie wychodząc  z domu będzie można m.in.: dokonać rejestracji do poradni czy sprawdzić wyniki.

– To zadanie rozpoczęło się w lipcu tego roku. Jesteśmy już na końcowym etapie. Oprócz wymiany sprzętu czyli komputerów, zasilaczy, drukarek, najważniejszą korzyścią dla pacjenta będzie zwiększenie dostępności do usług medycznych świadczonych przez naszą placówkę oraz oszczędzenie cennego czasu pacjentów – mówi Ewa Michałowska, prezes Szpitala Miejskiego w Morągu Sp. z o.o.

Wychodząc naprzeciw oczekiwaniom mieszkańców, została stworzona możliwość rezerwacji terminu wizyty do poradni specjalistycznych drogą elektroniczną.

– Pacjent nie będzie musiał osobiście przychodzić do naszych poradni. Będzie mógł rejestrować się w przed komputerem w swoim domu. Sprawdzić  swoje wyniki drogą internetową. Będzie także dużo bardzo przydatnych dla pacjenta informacji, np. w postaci profilaktyki – dodaje Ewa Michałowska.

Koszt tego zadania to ok. 1mln 200 tys. złotych. Wkład własny w wysokości 170 tys. złotych szpital otrzymał od Gminy Morąg.

Jak to będzie wyglądało możecie zobaczyć w galerii.

(red./fot. dw)