Wkrótce kolejne inwestycje drogowe w gminie

Gmina Morąg otrzymała dofinansowanie ze środków Funduszu Dróg Samorządowych w 2019 roku na trzy inwestycje na drogach gminnych. Powiat również z tego samego źródła pozyskał wsparcie na modernizację dróg na terenie naszej gminy.

– Nasze projekty zostały wysoko ocenione.  Znalazły się na liście podstawowej. Również powiat ostródzki ubiegał się o dofinansowanie na zadania drogowe, na terenie gminy Morąg. Nasza gmina otrzymała dofinansowanie w wysokości 60 %  wartości projektów, a powiat w wysokości 50 % – mówi Tadeusz Sobierajski, Burmistrz Morąga.

Gmina Morąg otrzymała środki z FDS na: modernizację ulic na Osiedlu Kolonia Robotnicza: Witosa i Daszyńskiego, przedłużenie ul. Prusa na odcinku do ul. Kard. Wyszyńskiego do ul. Wróblewskiego (jezdnia z chodnikami i ścieżką rowerową), budowę ul. Lema (przy pływalni i nowym parku), która zostanie połączona z ul. Prusa.

– We wniosku została ujęta zatoka postojowa, z której dzisiaj korzystają mieszkańcy osiedla oraz odwiedzający park rekreacyjny. Będzie wykonana z nawierzchni utwardzonej, z oświetleniem – wyjaśnia Tadeusz Sobierajski.

Trzeci gminny projekt, który uzyskał wsparcie z FDS, to wewnętrzna ulica w miejscowości Kalnik. Po wielu latach oczekiwać ulica ta doczeka się modernizacji.

– Wartość projektów, które będą realizowane w Morągu i Kalniku wynosi 7 mln zł. Z tego dofinansowanie to kwota 4,2 mln zł. Czas i okres realizacji tych inwestycji to jest okres 12 miesięcy od momentu podpisania umowy z firmą wyłonioną w przetargu. Na październikowej sesji Rady Miejskiej będę proponował radnym te zadania ująć w budżecie Gminy Morąg na rok bieżący i kolejny – mówi burmistrz T. Sobierajski.

Powiat Ostródzki również otrzymał dofinansowanie ze środków Funduszu Dróg Samorządowych na realizację zadań na terenie gminy Morąg.

– Ulice i jezdnie przez całą miejscowość Jurki, w Morągu ul. Przemysłowa – odcinek do zakładu segregacji odpadów przed zjazdem do Gulbit (nowa nawierzchnia, ścieżka rowerowa, nowy chodnik). Ładnie się to wpisuje w plażę nad jeziorem Skiertąg. Na pewno będzie to ulubione miejsce spacerów mieszkańców i turystów – mówi T. Sobierajski.

Kolejny projekt to ul. Kaszubska – nowa nawierzchnia, chodnik. Trzeci projekt – nawierzchnia asfaltowa – przedłużenie ul. Przemysłowej do Bogaczewa. W Bogaczewie,  w prawo i w lewo, na obszarze zabudowanym, też nowe nawierzchnie asfaltowe.

– Powiat na terenie naszej gminy uzyskał dofinansowanie projektów w wysokości 50 %, a wartość szacunkowa przedsięwzięcia to kwota 9,7 mln zł. Gmina Morąg pokryje 20 % wkładu własnego jaki musi ponieść powiat przy realizacji tych inwestycji – dodaje Tadeusz Sobierajski, Burmistrz Morąga.

Na liście Funduszu Dróg Samorządowych w naszym województwie znalazło się 97 zadań zgłoszonych przez powiaty województwa warmińsko-mazurskiego z kwotą dofinansowania 136 mln 033 tys. 518 zł.12 zadań to projekty wieloletnie. Najdroższe zadanie wykona powiat lidzbarski, z łączną kwotą dofinansowania 10 mln 493 tys. zł. i czasem realizacji do roku 2021.

197 zadań to projekty gmin z łączną kwotą dofinansowania 190 mln zł 104 tys. 994 zł i 64 gr.  42 zadania to projekty wieloletnie.

(red.)