AktualnościHALO MORĄG

Wniosek o ukaranie do sądu i bardzo wysoka grzywna – konsekwencje kierowania bez uprawnień

Prowadzenie pojazdu bez wymaganych uprawnień jest poważnym i powszechnym wykroczeniem w ruchu drogowym. Sprawcę takiego wykroczenia czekają surowe konsekwencje. Według przepisów, które uległy zmianie na początku 2022 r. sprawa kierowana jest do sądu, który może nałożyć grzywnę w wysokości nawet 30 tys. zł. i orzec nawet 3 lata zakazu prowadzenia pojazdów.

W miejscowości Morąg, policjanci zatrzymali do kontroli 37 letnią kobietę, która poruszała się ulicami miasta pojazdem, pomimo braku uprawnień do kierowania. W trakcie kontroli okazało się, że pojazd którym poruszała się kobieta nie posiadał również ważnego ubezpieczenia OC. Policjanci sporządzili dokumentację do wniosku o ukaranie do sądu a pojazd przekazano osobie wskazanej.

Osoba nie posiadająca uprawnień do kierowania na drodze jest poważnym zagrożeniem. Jakie są konsekwencje tak nieodpowiedzialnego postępowania?

Kierowca, który nie jest uprawniony do kierowania pojazdem mechanicznym a spowodował zdarzenie drogowe – w konsekwencji jest obciążany kosztami odszkodowania za wyrządzone szkody.

Przypominamy, że zgodnie z obowiązującymi przepisami, policjant obligatoryjnie kieruje wniosek o ukaranie do sądu wobec osoby, która zdecydowała się kierować pojazdem nie posiadając do tego wymaganych uprawnień. Następnie Sąd rozpoznający sprawę może nałożyć grzywnę nawet do 30.000 złotych. Sąd obligatoryjnie orzeka również środek karny w postaci zakazu prowadzenia pojazdu na okres od 6 miesięcy nawet do 3 lat.

(KPP Ostróda)

error: Nie kopiuj!!!