Wniosek rejestrowy wypełnij przez system BDO i wyślij w 2020 roku!

W związku z dużą ilością wniosków o wpis do Rejestru-BDO (Baza Danych o Produktach i Opakowaniach oraz Gospodarce Odpadami) spływających do Urzędów Marszałkowskich, Ministerstwo Klimatu wraz z Instytutem Ochrony Środowiska – Państwowym Instytutem Badawczym zaleca aby podmioty, które są obowiązane rejestracją w BDO utworzyły roboczy wniosek rejestrowy w systemie i wysłały go w 2020 r.

Jak to zrobić?

Zaloguj się do systemu BDO poprzez Krajowy Węzeł Identyfikacji Elektronicznej (.film instruktażowy)

Utwórz roboczy wniosek rejestrowy (instrukcja)

Wysłanie wniosku przez BDO będzie możliwe w 2020 roku.

https://bdo.mos.gov.pl/news/wniosek-rejestrowy-wypelnij-przez-system-bdo-i-wyslij-go-w-2020-roku/

(WFOŚiGW Olsztyn)