Wnioski organizacji na propozycje zadań publicznych Gminy Morąg

Gmina Morąg przypomina, że 31 sierpnia br. mija termin składania wniosków na zadania publiczne realizowane przez organizacje pozarządowe, a wspierane z dotacji z budżetu Gminy Morąg na 2020 r.

Wniosek powinien być złożony na piśmie zgodnie ze wzorem określonym w załączniku Nr 1 do Rocznego Programu Współpracy Gminy Morąg z Organizacjami Pozarządowymi na 2019 r. Uchwała Nr XLVII/735/18 Rady Miejskiej w Morągu z dnia 14 listopada 2018 r.

wniosek_propozycje_zadan (DOCX, 14.3 KiB)

(red./UM Morąg)