Wolne miejsca dla uczniów podstawówki w ZSZiO

Zespół Szkół Zawodowych i Ogólnokształcących im.9 Drezdeńskiej Brygady Artylerii i Poradni Psychologiczno-Pedagogicznej w Morągu posiada wolne miejsca dla absolwentów szkoły podstawowej  do technikum:  technik hotelarstwa – 7 miejsc, technik żywienia i usług gastronomicznych – 8 miejsc.

Wymagane dokumenty:

-Podanie do pobrania ze strony internetowej szkoły http://www.moragzszio.com.pl/index.php  -zakładka druki szkolne,

-Świadectwo ukończenia szkoły podstawowej,

-Zaświadczenie z egzaminu ósmoklasisty,

-2 zdjęcia legitymacyjne.

Więcej informacji można uzyskać w sekretariacie szkoły lub pod nr tel. 89 757 26 70.

Przyjdź do nas, a uzyskach:

Zawód

Sukces

Zadowolenie

inspirację

Osiągnięcia.

(ZSZiO Morąg)