Warmia i Mazury

WOT RAMIĘ W RAMIĘ Z CARITAS

Współdziałanie w celu niesienia pomocy ofiarom klęsk żywiołowych i katastrof w kraju oraz udzielania pomocy osobom starszym, potrzebującym i chorym, w tym kombatantom, osobom represjonowanym i weteranom wojennym – deklarował Caritas Polska i Dowództwo Wojsk Obrony Terytorialnej w porozumieniu podpisanym 19 sierpnia 2020r.3 grudnia 2020r. porozumienie o współpracy podpisane zostało również przez Dowódcę Brygady płk Mirosława Brysia reprezentującego 4.Warmińsko–Mazurską Brygadę Obrony Terytorialnej oraz ks. Pawła Zięba, dyrektora Caritas archidiecezji warmińskiej.

– Podpisanie porozumienia z Caritas archidiecezji warmińskiej służy do dalszej rozbudowy zdolności brygady w zakresie wsparcia lokalnej społeczności w sytuacji kryzysowej. W tej fazie 4 Warmińsko-Mazurska Brygada Obrony Terytorialnej poprzez współpracę z takimi instytucjami jak Caritas, Polski Czerwony Krzyż będzie dążyła do jak najszybszego, jak najbardziej trafnego dystrybuowania pomocy do ludzi potrzebujących, dotkniętych sytuacją kryzysową. Nasza współpraca, która już została wdrożona w życie obecnie polega na dostarczaniu żywności, transportu środków dezynfekujących oraz wspomagamy wolontariuszy Caritas w przedsięwzięciach, które realizują na co dzień – mówi płk Mirosław BRYŚ, Dowódca Brygady/

Osnową umowy są doświadczenia ze współpracy w zakresie udzielania pomocy potrzebującym podczas epidemiologicznego kryzysu na przełomie marca i kwietnia, m.in. w ramach akcji Caritas #PomocDlaSeniora. Terytorialsi pomagali w dystrybucji żywności, jej rozpakowywaniu oraz organizacji transportu. Ta współpraca wypadła bardzo dobrze, wręcz modelowo, dlatego chcemy ją kontynuować. Wspólnymi siłami mogliśmy szybko docierać z pomocą do potrzebujących.

(Paulina Kucińska, Rzecznik Prasowy 4.W-MBOT)

error: Nie kopiuj!!!