WOT rekrutuje podczas kwalifikacji wojskowych

4000 wniosków do służby w WOT złożyli w lutym i marcu poborowi, którzy stawili się na kwalifikacje wojskowe.  Rekrutacja podczas kwalifikacji przynosi największe efekty na Kujawach i Pomorzu, w całym kraju potrwa ona do 26 kwietnia.

Od 4 lutego br. na terenie całego kraju trwa kwalifikacja wojskowa. Stawienie się na wezwanie komisji jest dużą szansą dla poborowych. W jednym miejscu i czasie mogą oni uzyskać orzeczenie lekarskie z określoną kategorią zdrowia, zostanie im założona ewidencja wojskowa, otrzymają książeczkę wojskową, ale mogą też złożyć wniosek do służby w piątym rodzaju sił zbrojnych – Wojskach Obrony Terytorialnej.

Komisje lekarskie pracują na szczeblu każdego powiatu i orzekają o zdolności do służby wojskowej. W tym roku po raz drugi przy komisjach organizowane są punkty rekrutacyjne, wystawiane przez wszystkie trzynaście brygad OT. Od początku kwalifikacji Terytorialsi towarzyszyli 1500 komisjom i przyjęli 4000  wniosków od ochotników, którzy chcą wstąpić do WOT.

W organizowanych przez brygady WOT mobilnych punktach rekrutacyjnych, można uzyskać informacje na temat specyfiki służby, zasad naboru, poznać wyposażenie Terytorialsów, a także porozmawiać z żołnierzami. Do tej pory najwięcej wniosków do służby w WOT przyjęły zespoły rekruterów z 8. Kujawsko-Pomorskiej Brygady OT (8KPBOT).

– Decyzja o założeniu munduru to wyraz dorosłości i odpowiedzialności. Zachęcam do odwiedzenia naszych punktów rekrutacyjnych, gdzie każdy poborowy może dowiedzieć się jak wygląda ścieżka powołania do służby. Dysponujemy ulotkami, folderami i materiałami informacyjnymi. Doradzamy wszystkim chętnym co zrobić, by nie przegapić ciekawej szansy, a zarazem podjąć odpowiedzialną i przemyślaną decyzję o swojej przyszłości” – mówi rzecznik prasowy 8KPBOT por. Diana Warchocka

Kwalifikacja wojskowa to dobry moment dla młodych ludzi, by rozważyć kierunki swojego życiowego rozwoju. Służba w Wojskach Obrony Terytorialnej umożliwia pogodzenie dotychczasowej aktywności ze służbą Ojczyźnie i lokalnej społeczności. Żołnierze OT mogą uczyć się, pracować lub studiować i jednocześnie służyć, zdobywając tym samym nowe doświadczenia.  (ppłk Marek PIETRZAK, rzecznik prasowy Dowództwo Wojsk Obrony Terytorialnej)