Wpływ pandemii na działalność morąskiej biblioteki

Od 12 marca 2020 roku Miejska Biblioteka Publiczna w Morągu prowadzi działalność zgodnie z rozporządzeniem Rady Ministrów, zaleceniami Państwowej Inspekcji Sanitarnej oraz rekomendacją Biblioteki Narodowej i Wojewódzkiej Biblioteki Publicznej w Olsztynie. Biblioteka była zamknięta dla w dniach: 12.03.2020 r — 04.05.2020 r. i częściowo w dniach 09.11.2020 r — 30.11.2020 r. W tym czasie pracownicy pracowali naprzemiennie tj. częściowo zdalnie, częściowo na terenie zakładu pracy, stosując się do wszystkich procedur bezpieczeństwa, które zostały wprowadzone zarządzeniem dyrektora. Każdy pracownik miał ustalone zadania do wykonania, z których realizacji zdawał codziennie sprawozdanie.

W czasie zamknięcia biblioteki były wykonywane prace:

 • zakup i opracowywanie nowości wydawniczych (książek, filmów, audiobooków, muzyki, gier planszowych),
 • wykonywanie prac wynikłych po kompleksowej kontroli zbiorów w filiach bibliotecznych w Bogaczewie i w Jurkach,
 • porządkowanie zbiorów we wszystkich filiach i działach biblioteki,
 • aktualizowanie wewnętrznych dokumentów organizacyjnych biblioteki (Instrukcja kasowa, Regulamin pracy),
 • dostosowanie strony internetowej biblioteki dla osób niepełnosprawnych,
 • prace administracyjne i księgowe wykonywano na bieżąco,
 • porządkowanie magazynów książek i czasopism,
 • porządkowanie, archiwizowanie oraz ubytkowanie czasopism,
 • systematycznie prowadzono działalność promocyjną w sieci, zachęcając mieszkańców gminy Morąg do korzystania z tzw. książek elektronicznych tj. e- booków, które MBP udostępnia w swoim katalogu on-line w ramach wolnych lektur oraz jednej z największych platform edukacyjnych IBUK Libra,
 • samokształcenie tj. udział w szkoleniach on-line, studiowanie prasy branżowej, portali bibliotecznych i platform informacyjnych,
 • opracowywanie konspektów zajęć dla dzieci i młodzieży, których przeprowadzenie jest planowane są po ustaniu sytuacji epidemicznej.

Dla części pracowników był to czas na wykorzystanie zaległych urlopów wypoczynkowych, a dla innych na wykonywanie prac porządkowych i nadrobienie zaległości w pracach biurowych. Czas zamknięcia biblioteki najmniej wpłynął na pracę działów administracji. Praca w tych działach trwała nieprzerwanie i pozwoliła na nadrobienie zaległości i poprawę pracy, jak również z zakresu Prawa Pracy i Księgowości. Poza wyżej wskazanymi dniami biblioteka była otwarta i służyła publiczności w zakresie przede wszystkim udostępniania zbiorów, udzielania informacji, prowadzenia usług poligraficznych, organizowania wystaw i imprez on-line. Idąc naprzeciw potrzebom czytelnikom biblioteki wydłużono terminy zwrotu zbiorów do 2 miesięcy. W związku z siedmiodniową kwarantanną zbiorów oraz brakiem wolnego dostępu do półek praca na działach udostępniania była znaczenie utrudniona. Wszystkie zbiory podawał bibliotekarz. Dla czytelników, którzy zdalnie rezerwowali zbiory były przygotowywane gotowe pakiety do odebrania. Ze względu stosowania procedur bezpieczeństwa proces obsługi użytkownika znacznie się wydłużył w związku z czym bibliotekarze mają znacznie więcej obowiązków. Organizacja pracy wygląda w ten sposób, że ograniczono godziny otwarcia w filiach bibliotecznych w Bogaczewie i Jurkach, pracownika zaś delegowano do Czytelni dla Dorosłych. Działalność Punktu bibliotecznego w Królewie oraz Sali wielofunkcyjnej została zawieszona do odwołania. Na uwagę zasługuje fakt, że bibliotekarze szybko zareagowali na zmiany, przez cały okres pandemii starali się utrzymać kontakt z czytelnikiem przez różnego rodzaju komunikatory, zorganizowali szereg imprez w Internecie promując czytelnictwo, wychodząc naprzeciw potrzebom osobom starszym i niepełnosprawnym zanosili osobiście książki do ich domów.

(MBP Morąg)