AktualnościHALO MORĄG

Wścieklizna u nietoperza na prywatnej posesji w Małdytach

Powiatowego Lekarza Weterynarii w Ostródzie w związku ze stwierdzeniem wścieklizny u zwierzęcia dzikiego – nietoperza wydał rozporządzenie w sprawie określenia obszaru, na którym występuje wścieklizna zwierząt dzikich, sposobu jego oznakowania i wprowadzenia nakazów.

W badaniu laboratoryjnym przeprowadzonym przez ZHW Olsztyn stwierdzono wściekliznę u nietoperza, który został podjęty z prywatnej posesji znajdującej się w miejscowości Małdyty ul. Turystyczna. W związku z zaistniałą sytuacją zostało wydane rozporządzenie nr 1/2815/2021 w sprawie określenia obszaru, na którym występuje wścieklizna zwierząt dzikich, sposobu jego oznakowania i wprowadzenia nakazów.

Zamieszkiwanie nietoperzy w pobliżu siedlisk ludzkich, lasów, parków i zabudowań, a nawet bytowanie w szczelinach znajdujących się w szczelinach budynków mieszkalnych jest zjawiskiem naturalnym. Nietoperze w Polsce podlegają ścisłej ochronie gatunkowej.

Nietoperze, tak jak inne ssaki są wrażliwe na zakażenie wirusem wścieklizny ale ryzyko transmisji zarazka, czyli przenoszenia wirusa między zwierzętami jest niewielkie. U chorych nietoperzy obserwuje się utratę zdolności lotu, nadpobudliwość na dotyk i dźwięk, przewracanie się na grzbiet i aktywność dzienną niespotykaną u zdrowych osobników. Nietoperze nie wykazują agresji.

Należy zdecydowanie zaznaczyć, że kontakt fizyczny z tak zachowującym się nietoperzem może stwarzać ryzyko zakażenia wścieklizną.

W obrębie obszaru zagrożonego:

  1. Należy unikać kontaktu ze zwierzętami dzikimi.
  2. Nie dotykać zwierząt podejrzanych lub padłych, a w przypadku znalezienia na obszarze zagrożonym martwego nietoperza lub innego dzikiego ssaka należy o tym fakcie powiadomić burmistrza, policję lub powiatowego lekarza weterynarii.
  3. Psy powinny być trzymane na zagrodzonym terenie, a wyprowadzane na smyczy, koty utrzymywane w odosobnieniu.
  4. Bezwzględnie należy dopełnić obowiązku corocznych szczepień psów przeciw wściekliźnie. Zalecane jest także szczepienie kotów.

wscieklizna 2021 rozporządzenie PLW

(red./PLW Ostróda)

error: Nie kopiuj!!!