Wścieklizna w Ostródzie

W badaniu laboratoryjnym przeprowadzonym przez ZHW Olsztyn stwierdzono wściekliznę u nietoperza, który został znaleziony na prywatnej posesji w Ostródzie przy ul. Żeromskiego. W związku z zaistniałą sytuacją Powiatowy Lekarz Weterynarii w Ostródzie wydał rozporządzenie w sprawie określenia obszaru, na którym występuje wścieklizna zwierząt dzikich, sposobów jego oznakowania i wprowadzenia nakazów.

Zamieszkiwanie nietoperzy w pobliżu siedlisk ludzkich, lasów, parków i zabudowań, a nawet bytowanie w szczelinach znajdujących się w szczelinach budynków mieszkalnych jest zjawiskiem naturalnym.  Nietoperze w  Polsce podlegają  ścisłej  ochronie  gatunkowej.

Nietoperze, tak jak inne ssaki są wrażliwe na zakażenie wirusem wścieklizny ale ryzyko transmisji zarazka, czyli przenoszenia wirusa między zwierzętami jest niewielkie. U chorych nietoperzy obserwuje się utratę zdolności lotu, nadpobudliwość na dotyk i dźwięk, przewracanie się na grzbiet i aktywność dzienną niespotykaną u zdrowych osobników. Nietoperze  nie wykazują  agresji.

Należy zdecydowanie zaznaczyć, że kontakt fizyczny z tak zachowującym się nietoperzem może stwarzać  ryzyko zakażenia wścieklizną.

W obrębie obszaru  zagrożonego:

  1. Należy unikać kontaktu ze zwierzętami dzikimi.
  2. Nie dotykać zwierząt podejrzanych lub padłych, a w przypadku znalezienia na  obszarze   zagrożonym martwego nietoperza lub innego  dzikiego  ssaka  należy o tym fakcie   powiadomić burmistrza, policję lub powiatowego lekarza weterynarii.
  3. Psy powinny być trzymane na uwięzi, a wyprowadzane na smyczy, koty trzymane w  zamknięciu.
  4. Bezwzględnie należy dopełnić obowiązku corocznych szczepień psów przeciw  wściekliźnie.

(red./Powiatowy Lekarz Weterynarii w Ostródzie)