Warmia i Mazury

Wsparcie finansowe na stworzenie infrastruktury do lokalnej produkcji pelletu

Do 31 marca 2021 r. trwa ogłoszony przez Ministerstwo Klimatu i Środowiska oraz Narodowy Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej konkurs pilotażowy pn. „Budowa instalacji do produkcji paliwa z biomasy rolnej i leśnej w postaci pelletu”.

Konkurs realizowany jest w ramach Programu „Środowisko, Energia i Zmiany Klimatu” współfinansowanego ze środków tzw. Funduszy norweskich i EOG (oficjalna nazwa: Mechanizm Finansowy Europejskiego Obszaru Gospodarczego 2014-2021). Konkurs ten daje szansę na uzyskanie wsparcia finansowego na stworzenie infrastruktury niezbędnej do uruchomienia lokalnej produkcji pelletu.

O dofinansowanie w ramach konkursu mogą ubiegać się gminy oraz spółki komunalne.

Celem głównym pilotażu jest poprawa bezpieczeństwa energetycznego oraz zmniejszenie ubóstwa energetycznego w gminach, poprzez wykorzystanie lokalnej biomasy do produkcji paliwa, które nieodpłatnie trafi do ubogich energetycznie gospodarstw domowych. Nadwyżki paliwa mogą być przeznaczane na pokrycie lokalnych potrzeb energetycznych.

Konkurs skierowany jest przede wszystkim do gmin dotkniętych problemem ubóstwa energetycznego oraz niskiej emisji. Warunkiem koniecznym do wzięcia udziału w naborze jest zagwarantowanie przez gminy, że gospodarstwa ubogie energetycznie, w terminie do końca trwania projektu, zostaną wyposażone w piece dostosowane do spalania pelletu posiadające certyfikat, co najmniej 5 klasy emisyjności.

Szczegółowe informacje o konkursie można uzyskać na stronach Ministerstwa Klimatu i Środowiska oraz Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej.
Pod koniec lutego br. planowane jest spotkanie informacyjne organizowane przez Narodowy Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej, podczas którego przedstawiciele gmin będą mogli zapoznać się z warunkami konkursu oraz będą mieli okazję zadać pytania pracownikom NFOŚiGW oraz MKiŚ. Szczegółowe informacje dotyczące spotkania dostępne będą w późniejszym terminie.
Ewentualne pytania kierować można do Pani Katarzyny Szafron-Reiche mail: katarzyna.szafron-reiche@klimat.gov.pl oraz na adres: mfeog@klimat.gov.pl.

(wwim)

error: Nie kopiuj!!!