Warmia i Mazury

Wsparcie Funduszy Norweskich i EOG

Krajowi operatorzy Programu „Aktywni Obywatele-Fundusz Regionalny”, tj.  Fundacja Rozwoju Demokracji Lokalnej im. Jerzego  Regulskiego, Fundacja Edukacja dla Demokracji oraz Fundacja Rozwoju Społeczeństwa Informacyjnego  zapraszają do składania wniosków w ramach pierwszego otwartego naboru wniosków projektowych.

Wnioskodawcy mogą ubiegać się o środki na realizację przedsięwzięć w czterech obszarach, tj.:

  •  Obszar 1. Ochrona praw człowieka (w tym kwestie związane z równością płci),
    •    Obszar 2. Działanie na rzecz różnorodności społecznej i przeciwdziałanie wykluczeniu,
    •    Obszar 3. Budowanie kultury demokratycznej i zaangażowania obywatelskiego na poziomie lokalnym (w tym kwestie związane z ochroną środowiska),
    •    Obszar 4. Wsparcie rozwoju sektora społecznego (realizowane jako moduł w projektach z obszarów 1-3).

W konkursie mogą wziąć udział m.in.: stowarzyszenia, fundacje i związki stowarzyszeń; spółdzielnie socjalne; spółki non-profit czy koła gospodyń wiejskich.

Całkowita kwota przeznaczona na granty w konkursie to ok. 12 mln euro.

Nabór wniosków projektowych potrwa do 17 maja 2021 r.

Program „Aktywni Obywatele – Fundusz Regionalny finansowany jest ze środków  Funduszy Norweskich oraz Europejskiego Obszaru Gospodarczego.  Głównym celem tej inicjatywy jest przyczynianie się do zmniejszania różnic ekonomicznych i społecznych w obrębie EOG oraz wzmacnianie stosunków dwustronnych pomiędzy Polską a państwami darczyńcami.

WIĘCEJ INFORMACJI

(wwim)

error: Nie kopiuj!!!