Warmia i Mazury

Wsparcie UE dla przedsiębiorców z Polski Wschodniej

Polska Agencja Rozwoju Przedsiębiorczości (PARP), tj. Instytucja Pośrednicząca Programu Operacyjnego Polska Wschodnia 2014-2020, ogłosiła nabór dotacje na kapitał obrotowy w celu pomocy średnim przedsiębiorcom, którzy znaleźli się w trudnej sytuacji ekonomicznej w związku z zakłóceniami w funkcjonowaniu gospodarki na skutek wystąpienia pandemii COVID-19.

Wsparcie oferowane  jest w ramach Programu Operacyjnego Polska Wschodnia 2014-2020 – działanie 1.5 „Dotacje na kapitał obrotowy”.

Celem naboru jest wsparcie utrzymania działalności gospodarczej średniego przedsiębiorcy (zatrudnia mniej niż 250 pracowników, więcej niż 50), który na skutek wystąpienia pandemii COVID-19, w dniu udzielenia pomocy znajduje się w trudnej sytuacji lub odnotował spadek obrotów o co najmniej 30% w dowolnym miesiącu po 1 lutego 2020 r. w porównaniu do poprzedniego miesiąca lub analogicznego miesiąca ubiegłego roku.

Otrzymane dofinansowanie firmy będą mogły przeznaczyć na koszty funkcjonowania przedsiębiorstwa oraz te związane z finansowaniem kapitału obrotowego, tj. opłacenie mediów, najem powierzchni, zakup towarów czy ubezpieczenie działalności. Wnioskodawca może ubiegać się o finansowanie kapitału obrotowego na okres maksymalnie trzech miesięcy. Całkowita kwota środków dostępnych w tym naborze Programu Operacyjnego Polska Wschodnia wynosi 500 mln zł.

Termin składania wniosków  upływa  31 lipca 2020 roku.

Więcej  szczegółowych informacji na temat naboru pod adresem: https://popw.parp.gov.pl/component/grants/grants/dotacja-na-kapital-obrotowy

(wwim)

error: Nie kopiuj!!!