Wsparcie urzędu pracy dla przedsiębiorców

Powiatowy Urząd Pracy w Ostródzie  opracował  ogólne zasady przyznawania wsparcia dla przedsiębiorców na realizację aktywnych form wsparcia w Powiatowym Urzędzie Pracy w Ostródzie. Szczegóły poniżej w załączniku.

Zasady przyznawania wsparcia dla przedsiębiorców.pdf

Wsparcie tworzenia miejsc pracy

Pracodawca, który zamierza zatrudnić osobę bezrobotną, zarejestrowaną w Powiatowym Urzędzie Pracy, może ubiegać się o wsparcie finansowe, związane z zatrudnieniem skierowanej osoby bezrobotnej. Tego rodzaju działanie przynosi obustronne korzyści:

pracodawca zmniejsza koszty związane z zatrudnieniem nowego pracownika,

osoba bezrobotna ma w ten sposób większe szanse na znalezienie zatrudnienia.

Wsparcie tworzenia miejsc pracy

(PUP Ostróda)