Warmia i Mazury

Wspieranie rodziny i pomoc podczas pandemii COVID-19

Pandemia koronawirusa SARS-CoV-2 i wprowadzony w Polsce stan epidemii generują zjawiska związane nie tylko ze zdrowiem ludzi.

Wpływają na procesy gospodarcze, sposoby organizowania pracy i edukacji.

Zmieniają również nasze codzienne nawyki i zwyczaje, czego skutki mocno odczuwają rodziny. Zachęcamy do zapoznania się z folderem wspierania rodziny i pomoc dziecku podczas pandemii COVID-19.

Folder został opracowany z myślą o rodzinach w celu wsparcia ich w organizowaniu życia codziennego w zmienionej rzeczywistości, ale również ukazania możliwości skorzystania z pomocy w sytuacjach tego wymagających.

Zawiera źródła informacji nt. możliwości korzystania z placówek podstawowej opieki zdrowotnej, instytucji wspierania rodziny, pomocy dziecku oraz organizacji pieczy zastępczej w województwie warmińsko-mazurskim.

ZOBACZ FOLDER

(wwim)

error: Nie kopiuj!!!