Współpraca samorządów z sektorem obywatelskim

W siedzibie Urzędu Marszałkowskiego w Olsztynie odbyło się pierwsze posiedzenie Rady Działalności Pożytku Publicznego Województwa Warmińsko-Mazurskiego.

Zarządzeniem marszałka województwa warmińsko-mazurskiego z 18 stycznia 2019 br., powołana została Rada Działalności Pożytku Publicznego Województwa Warmińsko-Mazurskiego IV kadencji.

Współprzewodniczącymi zostali Sylwia Jaskulska, członek zarządu województwa warmińsko-mazurskiego i Bartłomiej Głuszak, z Federacji Organizacji Socjalnych Województwa Warmińsko-Mazurskiego FOSa.

Wśród dwudziestu członków znajdują się przedstawiciele marszałka województwa warmińsko-mazurskiego, sejmiku województwa warmińsko-mazurskiego, wojewody warmińsko-mazurskiego oraz organizacji pozarządowych, stanowiących połowę jej składu.

Rada jest organem konsultacyjnym i opiniodawczym samorządu województwa warmińsko-mazurskiego w zakresie zadań pożytku publicznego realizowanych w szczególności we współpracy z organizacjami pozarządowymi. Może również podejmować inicjatywy w zakresie realizacji zasady dialogu obywatelskiego, wzmacniania społeczeństwa obywatelskiego oraz kształtowania właściwej współpracy samorządu województwa z sektorem obywatelskim.

Podczas spotkania przedstawiono tematy związane z planem i harmonogramem pracy Rady Działalności Pożytku Publicznego w roku 2019 czy ustaleniami z posiedzenia Konwentu Wojewódzkich Rad Działalności Pożytku Publicznego, który odbył się 7 lutego 2019 r.

Nie zabrakło debaty nad projektem uchwały sejmiku województwa warmińsko-mazurskiego w sprawie określenia ogólnej powierzchni przeznaczonej pod uprawy maku i konopi włóknistych oraz rejonizacji tych upraw w roku 2019 w województwie warmińsko-mazurskim. (wwim)