WSSE Olsztyn – podsumowanie ferii

Zakończyły się ferie w województwie warmińsko-mazurskim. Miejsca wypoczynku w zdecydowanej większości nie budziły zastrzeżeń inspekcji sanitarnej. W drugim tygodniu ferii Państwowa Inspekcja Sanitarna przeprowadziła 70 kontroli na 124 funkcjonujące turnusy, gdzie wypoczywało łącznie 2699 dzieci. Nigdzie nie stwierdzono niewłaściwego stanu sanitarnego.

Żeby zapewnić bezpieczny wypoczynek dzieciom i młodzieży pracownicy państwowej Inspekcji Sanitarnej przeprowadzili 10 wspólnych kontroli turnusów wypoczynkowych z przedstawicielami Policji oraz 2 z przedstawicielami Straży Pożarnej. Miejsca wypoczynku były kontrolowane nie tylko pod względem zapewnienia właściwego stanu sanitarnego i odpowiednich warunków, kontrolowane były także stołówki.  Na 38 skontrolowanych, nieprawidłowości stwierdzono w 1 obiekcie całorocznie świadczącym usługi hotelarskie w powiecie ostródzkim. W stołówce ośrodka wypoczynkowego był niewłaściwy stan techniczno-sanitarny urządzeń i wyposażenia, niewłaściwy stan techniczno-sanitarny ścian i podłóg. Wszczęto postępowanie administracyjne, żeby usunąć nieprawidłowości.

Na  17 turnusach pojawili się też pracownicy SANEPiDu z Promocji Zdrowia i Oświaty Zdrowotnej. Przeprowadzili pogadanki dla dzieci i młodzieży oraz instruktaże dla kadry na temat bezpiecznego wypoczynku, higieny osobistej, profilaktyki grypy oraz zachowań prozdrowotnych.

Szczegółowy meldunek z wypoczynku

(WSSE Olsztyn)