WSZ w Elblągu otworzył Ośrodek Senologiczny BCU

Kompleksowa opieka onkologiczna dla pacjentek z rakiem piersi. Zespół specjalistów wypracowujący indywidualny plan leczenia dla każdej chorej. Opieka psychoonkologa, dietetyka, rehabilitanta i koordynatora przeprowadzającego przez całą ścieżkę leczenia – to charakterystyka Ośrodka Senologicznego Breast Cancer Unit, który został uruchomiony w Elblągu.

– Szpital Wojewódzki od lat prowadzi leczenie onkologiczne. Do uzupełnienia działalności zaprosiliśmy grupę NU-MED, która wzbogaciła je, m.in. o radioterapię – wyjaśniała podczas konferencji prasowej Elżbieta Gelert, dyrektor Wojewódzkiego Szpitala Zespolonego w Elblągu. – Naszym zadaniem jest takie zorganizowanie pracy, żeby pacjent dostał taką opiekę, według takich standardów, jak jest w całej Polsce, a nawet w całej Europie.

W grudniu 2018 roku obydwa szpitale połączyły siły pod wspólnym szyldem Elbląskiego Centrum Onkologii. W jego ramach powstał  Breast Cancer Unit. Takich ośrodków, specjalizujących się w leczeniu raka piersi jest obecnie w Polsce osiem. Szacuje się, że potrzebnych będzie 80.
– Na ok. 500-600 tys. mieszkańców powinien przypadać jeden taki ośrodek – dodała Elżbieta Gelert.
– Zmierzamy w kierunku daleko idącego wyspecjalizowania się w leczeniu poszczególnych nowotworów. Ma to oczywiście służyć dobru pacjenta – uzupełnił Henryk Niewadzioł, przewodniczący Rady Nadzorczej NU-MED GRUPY S.A.

Koncepcja tworzenia sieci wielodyscyplinarnych ośrodków leczenia raka piersi powstała w 1998 roku, po konferencji European Breast Cancer we Florencji. Europejskie Towarzystwo EUSOMA (European Society of Mastology / European Society of Breast Cancer Specialists) opracowało wówczas standardy leczenia raka piersi obejmujące tworzenie wyspecjalizowanych ośrodków i jednolitych procedur kompleksowego leczenia, tzw. Breast Units. Taki model został uznany za optymalny zarówno pod względem skuteczności terapii, jak i zaspokajania pozamedycznych potrzeb chorych kobiet. Aby uzyskać status BU, przyznawany przez międzynarodowe towarzystwa naukowe, ośrodek musi spełniać restrykcyjne wymagania akredytacyjne.

– Naszym celem jest objęcie kompleksową opieką pacjentek z chorobami piersi, tak aby od momentu przekroczenia progu naszego Ośrodka, diagnostyka i konieczne leczenie odbywały się w sprawny, profesjonalny i jasny dla pacjentki sposób – wyjaśniał lek. Zbigniew Fiedorowicz, z-ca koordynatora Oddziału Chirurgii Onkologicznej.  Gdy potwierdzi się, że mają nowotwór złośliwy, wtedy automatycznie wchodzą na ścieżkę karty onkologicznej. Gdy chora stanie na konsylium, pozna cały plan leczenia, z góry będzie wiedziała, co ją czeka. Nie będzie błądziła po różnych specjalistach. Oczywiście po operacji może coś się zmienić, bo dochodzą czasem nowe informacje, ale w większości przypadków z góry ustalony jest indywidualny plan leczenia. Do pomocy ma koordynatorkę, która przeprowadza ją przez cały system.

Otwarciu Ośrodka Senologicznego towarzyszyła konferencja naukowa. Wykłady wygłosili:
dr n. med. Iwona Ryniewicz-Zander, prof. Sergiusz Nawrocki, prof. Jacek Jassem i prof. Zbigniew Nowecki.

(WSZ Elbląg)