Wybieraj tylko bezpieczne kąpieliska na Warmii i Mazurach

Ogólnopolski serwis kąpieliskowy to portal informacyjny o jakości wody. W wykazie znajdziemy wszystkie kąpieliska wyznaczone uchwałami rad gmin.

Oficjalny sezon kąpielowy w Polsce trwa od 1 czerwca do 30 września.

Po wybraniu kąpieliska, wyświetla się komunikat dotyczący trwania sezonu kąpielowego dla danego kąpieliska. W przypadku już aktywnych kąpielisk, których sezon kąpielowy już się rozpoczął będzie możliwy odczyt pełnej wersji raportu zawierającego m.in. dane o: jakości wody, infrastrukturze kąpieliska oraz kwestiach organizacyjnych związanych z funkcjonowanie kąpielisk.

Lista zawiera też nazwę stacji sanitarno-epidemiologicznej nadzorującej miejsce, nazwę i kontakt do organizatora. Dane w sezonie aktualizowane są na bieżąco.

Na portalu znajdują się również informacje o aktualnych przepisach, terminarz organizacji kąpielisk oraz opracowanie dotyczące zagrożeń związanych z nadmiernym zakwitem sinic.

WIĘCEJ INFORMACJI

(wwim)