Wyborcze zebrania mieszkańców osiedli w Morągu

W dniach 10-13 czerwca brr. w Morągu odbędą się wyborcze zebrania mieszkańców osiedli: Kujawska, Pułaskiego, Sienkiewicza i Stare Miasto.

W dniu 10 czerwca 2019 r. o godz. 17.00, w Urzędzie Miejskim w Morągu w sali nr 26 odbędzie się

ogólne zebranie mieszkańców Osiedla Kujawska organizowane w celu przeprowadzenia wyboru Zarządu Osiedla Kujawska.

Teren osiedla obejmuje: ul. Kaszubska, ul. Kujawska, ul. Leśna (Nr 1-5, 7), ul. 11 Listopada, ul. Mickiewicza (Nr 13, 14, 17-32A), ul. Ogrodowa, ul. Przemysłowa, ul. Warmińska (Nr 1-13, 17 – do końca), al. Parkowa.

W dniu 11 czerwca 2019 r. o godz. 17.00, w Urzędzie Miejskim w Morągu w sali nr 26 odbędzie się

ogólne zebranie mieszkańców Osiedla Pułaskiego organizowane w celu przeprowadzenia wyboru Zarządu Osiedla Pułaskiego.

Teren osiedla obejmuje: ul. Armii Krajowej, ul. Jagiełły, ul. Mickiewicza (od Nr 39 do końca), ul. Targowa, ul. Szkolna, ul. Pułaskiego (oprócz Nr 6A, 10A), ul. Pomorska.

W dniu 12 czerwca 2019 r. o godz. 17.00 , w Świetlicy Spółdzielni Mieszkaniowej „NARIE” ul. Leśna 22 odbędzie się   ogólne zebranie mieszkańców Osiedla Sienkiewicza organizowane w celu przeprowadzenia wyboru Zarządu Osiedla Sienkiewicza.

Teren osiedla obejmuje: ul. Leśna (od Nr 9 do końca), ul. Henryka Sienkiewicza, ul. Pułaskiego (Nr 6A, 10A).

W dniu 13 czerwca 2019 r. o godz. 17.00,  w Ratuszu Miejskim w Morągu odbędzie się ogólne zebranie mieszkańców Osiedla Stare Miasto organizowane w celu przeprowadzenia wyboru Zarządu Osiedla Stare Miasto.

Teren Osiedla obejmuje ulice: Herdera, Jagiełły (oprócz Nr1), Kasprowicza, Kościelna, Zbożowa, Krzywa, Osińskiego, Plac Jana Pawła II, (dawny Pl. Wolności), Rataja, Młyńska, Sierakowskiego, Władysława Reymonta, Skłodowskiej, Zamkowa, Samulewskiego, Zawiszy, Mickiewicza (Nr 15, Nr 16)

Prawo udziału w Ogólnym Zebraniu Mieszkańców mają wszyscy mieszkańcy osiedla stale zamieszkujący w wsiedlu i posiadający czynne prawo wyborcze.

Przypominam o obowiązku posiadania dowodu osobistego podczas głosowania.

BURMISTRZ  MORĄGA Tadeusz Sobierajski