AktualnościHALO MORĄGWieści z ratusza

Wybory samorządowe 2024

Informacje na temat podziału na okręgi wyborcze, rejestracja komitetów, zgłaszanie kandydatów, komunikat Komisarza Wyborczego, ROZPORZĄDZENIE PREZESA RADY MINISTRÓW z dnia 29 stycznia 2024 r. w sprawie zarządzenia wyborów do rad gmin, rad powiatów, sejmików województw i rad dzielnic m.st. Warszawy oraz wyborów wójtów, burmistrzów i prezydentów miast.

ROZPORZĄDZENIE PREZESA RADY MINISTRÓW z dnia 29 stycznia 2024 r. w sprawie zarządzenia wyborów do rad gmin, rad powiatów, sejmików województw i rad dzielnic m.st. Warszawy oraz wyborów wójtów, burmistrzów i prezydentów miast.

Rozporządzenie Prezesa RM (PDF, 313.3 KiB)

K O M U N I K A T Komisarza Wyborczego w Elblągu II z dnia 30 stycznia 2024 r.

Komunikat (PDF, 130.1 KiB)

INFORMACJA o zasadach i sposobie zgłaszania list kandydatów na radnych w wyborach do rad powiatów zarządzonych na dzień 7 kwietnia 2024 r.

informacja (PDF, 210 KiB)

załącznik nr 1 (DOCX, 54.5 KiB)

załącznik nr 2 (DOCX, 20 KiB)

załącznik nr 3 (DOCX, 24.6 KiB)

załącznik nr 4 (DOCX, 18.2 KiB)

załącznik nr 5 (DOCX, 14.1 KiB)

INFORMACJA o zasadach i sposobie zgłaszania kandydatów w wyborach wójta, burmistrza, prezydenta miasta zarządzonych na dzień 7 kwietnia 2024 r.

informacja (PDF, 205.4 KiB)

załącznik nr 1 (DOCX, 50.7 KiB)

załącznik nr 2 (DOCX, 24.6 KiB)

załącznik nr 3 (DOCX, 18.3 KiB)

załącznik nr 4 (DOCX, 14.1 KiB)

Informacja o tworzeniu koalicyjnego komitetu wyborczego w wyborach do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw oraz wójtów, burmistrzów i prezydentów miast zarządzonych na dzień 7 kwietnia 2024 r.

Załączniki

informacja (PDF, 238.6 KiB)

załącznik nr 1 (DOCX, 45 KiB)

załącznik nr 2 (DOCX, 18.4 KiB)

załącznik nr 3 (DOCX, 20.1 KiB)

Informacja o tworzeniu komitetu wyborczego partii politycznej w wyborach do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw oraz wójtów, burmistrzów i prezydentów miast zarządzonych na dzień 7 kwietnia 2024 r.

Załączniki

informacja (PDF, 209.7 KiB)

załącznik nr 1 (DOCX, 44.8 KiB)

załącznik nr 2 (DOCX, 20.2 KiB)

załącznik nr 3 (DOCX, 20.4 KiB)

Informacja o tworzeniu komitetu wyborczego stowarzyszenia lub organizacji społecznej zamierzającego zgłosić kandydatów tylko w jednym województwie w wyborach do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw oraz wójtów, burmistrzów i prezydentów miast zarządzonych na dzień 7 kwietnia 2024 r.

informacja (PDF, 253.9 KiB)

załącznik nr 1 (DOC, 49.1 KiB)

załącznik nr 2 (DOC, 18.4 KiB)

załącznik nr 3 (DOC, 21.2 KiB)

Informacja o tworzeniu komitetu wyborczego stowarzyszenia lub organizacji społecznej zamierzającego zgłosić kandydatów w więcej niż jednym województwie w wyborach do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw oraz wójtów, burmistrzów i prezydentów miast zarządzonych na dzień 7 kwietnia 2024 r.

informacja (PDF, 247.7 KiB)

załącznik nr 1 (DOC, 47.5 KiB)

załącznik nr 2 (DOC, 18.4 KiB)

załącznik nr 3 (DOC, 19.9 KiB)

Informacja o tworzeniu komitetu wyborczego wyborców zamierzającego zgłaszać kandydatów tylko w jednym województwie w wyborach do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw oraz wójtów, burmistrzów i prezydentów miast zarządzonych na dzień 7 kwietnia 2024 r.

informacja (PDF, 262.6 KiB)

załącznik nr 1 (DOCX, 51.2 KiB)

załącznik nr 2 (DOCX, 32.9 KiB)

załącznik nr 3 (DOCX, 18.6 KiB)

załącznik nr 4 (DOCX, 24 KiB)

załącznik nr 5 (DOCX, 22.6 KiB)

Informacja o tworzeniu komitetu wyborczego wyborców zamierzającego zgłaszać kandydatów w więcej niż w jednym województwie w wyborach do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw oraz wójtów, burmistrzów i prezydentów miast zarządzonych na dzień 7 kwietnia 2024 r.

informacja (PDF, 259.4 KiB)

załącznik nr 1 (DOCX, 59.3 KiB)

załącznik nr 2 (DOCX, 42.7 KiB)

załącznik nr 3 (DOCX, 18.5 KiB)

załącznik nr 4 (DOCX, 23.7 KiB)

załącznik nr 5 (DOCX, 22.6 KiB)

INFORMACJA o zasadach i sposobie zgłaszania list kandydatów na radnych w wyborach do rad gmin (rad miejskich, rad miast) w gminach liczących powyżej 20 000 mieszkańców i rad dzielnic m.st. Warszawy zarządzonych na dzień 7 kwietnia 2024 r.

informacja (PDF, 218.9 KiB)

załącznik nr 1 (DOCX, 49.5 KiB)

załącznik nr 2 (DOCX, 19.9 KiB)

załącznik nr 3 (DOCX, 24.8 KiB)

załącznik nr 4 (DOCX, 18.2 KiB)

załącznik nr 5 (DOCX, 14.1 KiB)

załącznik nr 6 (DOCX, 21.1 KiB)

INFORMACJA o zasadach i sposobie zgłaszania list kandydatów na radnych w wyborach do sejmików województw zarządzonych na dzień 7 kwietnia 2024 r.

Załączniki

informacja (PDF, 210.2 KiB)

załącznik nr 1 (DOCX, 60.2 KiB)

załącznik nr 2 (DOCX, 20 KiB)

załącznik nr 3 (DOCX, 24.7 KiB)

załącznik nr 4 (DOCX, 18.2 KiB)

załącznik nr 5 (DOCX, 14.1 KiB)

Postanowienie Komisarza nr 38/2024 Komisarza Wyborczego w Elblągu II z dnia 22. 01. 2024 r. w sprawie podziału Gminy Morąg na okręgi wyborcze, ustalenia ich granic, numerów oraz liczby radnych wybieranych w każdym okręgu.

Postanowienie Komisarza Wyborczego (PDF, 266.1 KiB)

Postanowienie nr 32/2024 Komisarza Wyborczego w Elblągu II z dnia 22. 01. 2024 r. w sprawie podziału powiatu ostródzkiego na okręgi wyborcze, ustalenia ich granic, numerów oraz liczby radnych wybieranych w każdym okręgu.

Postanowienie Komisarza Wyborczego (PDF, 47.3 KiB)

(UM Morąg)

 

error: Nie kopiuj!!!