Wybory w sołectwach i radach osiedli w 2019 r.

Terminarz wyborów sołeckich i rad osiedli w 2019 roku w Gminie Morąg.

1.Antoniewo,13 maja 2019 r. godz. 17.00, Ośrodek Szkolno-Wychowawczy  w Szymanowie

2.Kretowiny, 14 maja 2019 r. godz. 17.00, mieszkanie sołtysa

3.Bogaczewo, 15 maja 2019 r. godz. 17.00, świetlica wiejska

4.Kruszewnia,16 maja 2019 r. godz. 17.00, Urząd Miejski sala nr 26 (I piętro)

5.Bożęcin, 17 maja 2019 r. godz. 17.00, świetlica wiejska

6.Królewo, 20 maja 2019 r. godz. 17.00, świetlica wiejska

7.Bramka, 21 maja 2019 r. godz. 17.00, świetlica wiejska

8.Łączno, 22 maja 2019 r. godz. 17.00, świetlica wiejska

9.Chojnik, 23 maja 2019 r. godz. 17.00, świetlica wiejska

10.Maliniak, 24 maja 2019 r. godz. 17.00, świetlica wiejska

11.Gubity, 27 maja 2019 r. godz. 17.00, mieszkanie sołtysa

12. Niebrzydowo Wielkie, 28 maja 2019 r. godz. 17.00, świetlica wiejska

13.Gulbity, 29 maja 2019 r. godz. 17.00, świetlica wiejska

14.Raj, 30 maja 2019 r. godz. 17.00, świetlica wiejska

15.Jędrychówko, 31 maja 2019 r. godz. 17.00, świetlica MPZN w Morągu (ul. Wenecka)

16.Ruś, 03 czerwca 2019 r. godz. 17.00, świetlica straży

17.Tątławki, 04 czerwca 2019 r. godz. 17.00, mieszkanie sołtysa

18.Wilnowo, 05 czerwca 2019 r. godz. 17.00, świetlica wiejska

19.Złotna, 06 czerwca 2019 r. godz. 17.00, świetlica wiejska

20.Żabi Róg, 07 czerwca 2019 r. godz. 17.00, świetlica wiejska (wieś)

21.Słonecznik, 24 czerwca 2019 r. godz. 17.00, świetlica wiejska

22.Osiedle Kujawska, 10 czerwca 2019 r. godz. 17.00, Urząd Miejski sala 26 (I piętro)

23.Osiedle Pułaskiego, 11 czerwca 2019 r. godz. 17.00, Urząd Miejski sala 26 (I piętro)

24.Osiedle Sienkiewicza, 12 czerwca 2019 r. godz. 17.00, Świetlica Spółdzielni Mieszkaniowej „Narie” (ul. Leśna 22)

25.Osiedle Stare Miasto, 13 czerwca 2019 r. godz. 17.00, Ratusz Miejski

(red./UM Morąg)