Wydarzenie Roczne Programu Południowy Bałtyk w Ostródzie

Przedstawiciele programu współpracy transgranicznej Interreg V-A  Południowy Bałtyk zapraszają na Wydarzenie Roczne Programu, które potrwa od 24 do 25 września 2019 r. w Ostródzie.

Spotkanie poświęcone będzie w szczególności wymianie doświadczeń i uczeniu się pomiędzy projektami realizowanymi w Programie.

Skierowane jest do partnerów projektów, przedstawicieli władz lokalnych i regionalnych, naukowców, badaczy, przedsiębiorców, organizacji pozarządowych, polityków zainteresowanych tematyką zielonych technologii, ochrony środowiska, przemysłu morskiego, rynku pracy, zrównoważonej turystyki i transportu.
W programie znalazły się m.in. warsztaty poświęcone: trwałości projektów, wyzwaniom i oczekiwaniom w Regionie Południowego Bałtyku po 2020 r, a także współpracy, sieciowaniu i wymianie doświadczeń pomiędzy projektami.

Szczegółowe informacje o wydarzeniu oraz formularz rejestracyjny dostępne są na stronie Programu: https://southbaltic.eu/-/register-for-the-interreg-south-baltic-annual-event-2019-let-s-share-and-learn-

Konferencja odbędzie się w języku angielskim.

W przypadku dodatkowych pytań o udział zachęcamy do kontaktu z działającym w Olsztynie Regionalnym Punktem Kontaktowym Programu Południowy Bałtyk e-mail: k.ostrowski@warmia.mazury.pl tel. 89 521 93 24.

(wwim)