AktualnościHALO MORĄGWieści z ratusza

Wydawanie żywności mieszkańcom gminy

Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Morągu informuje, iż od 29 kwietniu 2021 r. wznawia wydawanie żywności w ramach Programu Operacyjnego Pomoc Żywnościowa dla następujących miejscowości z Gminy Morąg: Bogaczewo, Maliniak, Kretowiny, Ruś, Zawroty, Białka, Słonecznik, Wenecja, Bożęcin, Bartężek, Prośno.

Osoby zakwalifikowane przez pracowników socjalnych do pomocy żywnościowej w celu ustalenia daty i godziny odbioru żywności winne skontaktować się z MOPS w Morągu ( tel. 89 757 4052; 89 757 4358).

Żywność wydawana będzie w miejscowości Jurki dla osób spełniających kryterium dochodowe (1542,20 zł dla osoby samotnie gospodarującej i 1161,60 zł dla osoby w rodzinie) oraz przy wystąpieniu innych przesłanek z art. 7 z ustawy o pomocy społecznej takich jak np. bezrobocie, niepełnosprawność czy wielodzietność.

W związku z rozprzestrzenianiem się wirusa SARS-CoV-2, podczas dystrybucji żywności należy stosować środki ostrożności i przestrzegać bieżących zaleceń służb sanitarnych.

(UM Morąg)

error: Nie kopiuj!!!