Wydawanie żywności potrzebującym w czerwcu

Jak informuję Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Morągu: w dniach 10 i 11 i 12 czerwca 2019 r. Polski Komitet Pomocy Społecznej w Ostródzie wydawać będzie żywność dla  uprawnionych mieszkańców Gminy Morąg (posiadających z MOPS – od pracownika socjalnego skierowanie do pomocy żywnościowej w ramach Programu Operacyjnego Pomoc Żywnościowa).

Wydawanie żywności odbędzie się z magazynu PKPS, zlokalizowanego w Ostródzie przy ul. Sienkiewicza 15, w godzinach od 9.00 do 14.00  .

– Osoby spełniające kryterium dochodowe do tej formy pomocy oraz  zainteresowane tą formą pomocy mogą zgłaszać się do pracownika socjalnego po wydanie skierowania – mówi Jadwiga Kosieradzka, dyrektor Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Morągu. (red.)