AktualnościHALO MORĄGWieści z ratusza

Wydłużony nabór na rachmistrzów

NABÓR NA RACHMISTRZÓW WYDŁUŻONY DO 16 LUTEGO 2021 /umowa zlecenie poprzedzona szkoleniem i egzaminem/- spis IV-IX.2021.

Burmistrz Morąga – Gminny Komisarz Spisowy ogłasza otwarty i konkurencyjny nabór kandydatów na rachmistrzów terenowych do Narodowego Spisu Powszechnego Ludności i Mieszkań w 2021 r.

NABÓR TRWA OD 1 DO 16 LUTEGO 2021 R.

Kandydat na rachmistrza terenowego winien spełniać następujące wymagania:

  • być osobą pełnoletnią,
  • cieszyć się nieposzlakowaną opinią,
  • posiadać co najmniej średnie wykształcenie,
  • posługiwać się językiem polskim w mowie i piśmie,
  • nie może być skazany prawomocnym wyrokiem za umyślne przestępstwo lub umyślne przestępstwo skarbowe.

Do głównych zadań rachmistrza spisowego należeć będzie:

  • przeprowadzenie wywiadów bezpośrednich lub telefonicznych w zależności od aktualnej sytuacji związanej z pandemią COVID-19, z wykorzystaniem urządzenia mobilnego wyposażonego w oprogramowanie dedykowane do przeprowadzenia spisu (interaktywną aplikację formularzową), które zostanie mu przekazane na podstawie protokołu przekazania stanowiącego załącznik do umowy zlecenia,
  • zebranie danych według ustalonej metodologii i zgodnie z kluczem pytań w aplikacji formularzowej,
  • przejęcie części zadań innych rachmistrzów spisowych w sytuacji awaryjnej, np. gdy zmniejszy się liczba rachmistrzów w gminie (np. w przypadku rezygnacji, zachorowań itp.) lub dotrzymanie terminu realizacji spisu będzie zagrożone.

Kandydat na rachmistrza spisowego w NSP 2021 może składać dokumenty osobiście w siedzibie Urzędu Miejskiego w Morągu, ul. 11 Listopada 9 do skrzynki podawczej w wejściu głównym do budynku lub za pośrednictwem: platformy ePUAP albo operatora pocztowego (w tym m.in. Poczty Polskiej, firm kurierskich) w terminie od 1 lutego do 9 lutego 2021 r do godz. 15:00. O dacie i godzinie wpływu dokumentów decyduje:

– w przypadku osobistego złożenia dokumentów do urzędu lub doręczenia ich za pośrednictwem kuriera – data dostarczenia do urzędu (Poniedziałek – Piątek godz. 700 -1500),

– w przypadku wysłania dokumentów poprzez platformę ePUAP – data wysłania zgłoszenia przez nadawcę, która powinna być równoznaczna z datą wpływu na urzędową skrzynkę na ePUAP (pojawienie się zgłoszenia w systemie teleinformatycznym),

– w przypadku przesłania dokumentów Pocztą Polską – data wpływu do Urzędu.

Więcej informacji na stronie: http://bip.morag.pl/10102/2702/NABOR_NA_RACHMISTRZOW/

(UM Morąg)

error: Nie kopiuj!!!