Wyjeżdżasz za granicę? Bądź czujny – nie stań się ofiarą Handlu Ludźmi

Wakacje to doskonała okazja do wyjazdów poza granice Polski. Cel może być różny: zwiedzanie, spotkania rodzinne, czy też sezonowa praca. Bez względu na to jaki jest powód wyjazdu, pamiętaj żeby zawsze zachować czujność.

Pamiętajmy, że ofiarą handlu może stać się każdy. Bez względu na wiek, czy też pochodzenie. Młode osoby, często zapominają o tym, uważając, że mają dużą wiedzę na ten temat i ich taka sytuacja na pewno nie spotka. Ich sposób myślenia zmienia się jednak w trakcie rozmów z funkcjonariuszami. Dowiadują się bowiem, że pod podjęciem handlu ludźmi kryją się wszelkie działania skierowane na wyzysk ludzi, a środkiem do osiągnięcia celu jest między innymi stosowanie przemocy zarówno psychicznej, jak i fizycznej, gróźb, różnych form zastraszania. Osoby wykorzystywane są między innymi do seks-biznesu, nielegalnej adopcji, żebractwa, pornografii dziecięcej, handlu organami, czy przymusowej niewolniczej pracy.

Przeczytaj zanim zdecydujesz się na wyjazd do pracy za granicę!

Dokładnie sprawdź miejsce pracy, którą planujesz podjąć oraz osobę lub firmę, która planuje Cię zatrudnić.

Zanim zdecydujesz się na wyjazd dopełnij wszelkich koniecznych formalności.

Ubezpiecz się od następstw nieszczęśliwych wypadków i kosztów leczenia za granicą;

Zrób kserokopie dokumentów, które planujesz zabrać ze sobą i zostaw je najbliższym. Dołącz do nich aktualną fotografię;

Wszystkie informacje dotyczące miejsca pracy i warunków zatrudnienia przekaż bliskim. To pozwoli na odnalezienie Cię za granicą;

Zostaw bliskim adres zamieszkania za granicą oraz numer kontaktowy. Ustal częstotliwość i formę  kontaktowania się;

Zabezpiecz swój paszport i dowód osobisty. Nigdy nikomu go nie oddawaj. Pamiętaj, że gdy stracisz dokumenty pomoże Ci najbliższa polska placówka dyplomatyczna.

Zorientuj się, czy w kraju do którego wyjeżdżasz działa organizacja pozarządowa, która może udzielić pomocy;

Zapisz numer telefonu najbliższego konsulatu w kraju, do którego jedziesz.

Pamiętaj, że masz prawo do:

– uzyskania umowy o pracę – najlepiej w języku polskim;

– żądania pokwitowania za wręczenie pieniędzy pośrednikowi;

– zastanowienia się przed podjęciem ostatecznej decyzji. Pośpiech nie jest dobrym doradcą.  Nie zgadzaj się na szybki wyjazd.

 – Zanim podpiszesz umowę, dokładnie przeczytaj jej treść i zastanów się, czy odpowiadają Ci warunki.

Rozważając możliwość wyjazdu do pracy za granicę warto skontaktować się z:

Krajowym Centrum Interwencyjno-Konsultacyjnym dla Ofiar Handlu ludźmi, które pomagają osobom zamierzającym wyjechać, a także ofiarom handlu  ludźmi pod numerem telefonu:   0 22 628 01 20,  

Pomocy i porad udzielą także:

Fundacja Przeciwko Handlowi  ludźmi i Niewolnictwu „La Strada”, tel. 022 628 99 99, 

www.handelludzmi.eu strona, na której  można  znaleźć informacje o instytucjach realizujących zadania związane z przeciwdziałaniem handlowi ludźmi oraz ze wsparciem  osób poszkodowanych.

(KPP Ostróda)