Wykrycie 7 głównych patogenów przy jednorazowym pobraniu materiału

Wykrycie 7 głównych patogenów powodujących infekcje dróg moczowo-płciowych przy jednorazowym pobraniu materiału – taką możliwość metodą Real Time PCR daje Laboratorium Badań Epidemiologiczno-Klinicznych Oddział Wirusologiczno-Serologiczny Wojewódzkiej Stacji Sanitarno-Epidemiologicznej w Olsztynie. Większość zakażeń wywołanych przez te patogeny nie daje żadnych objawów. Niestety u bardzo wielu chorych są rzadko rozpoznane, a jeśli zostają nieleczone, to mogą prowadzić do poważnych schorzeń.

W laboratorium WSSE w Olsztynie przy jednorazowym pobraniu materiału można wykryć obecność 7 głównych patogenów powodujących infekcje dróg moczowo-płciowych:

 — Chlamydia trachomatis

—  Neisseria gonorrhoeae

—  Mycoplasma genitalium

—  Mycoplasma hominis

—  Ureaplasma urealyticum

—  Ureaplasma parvum

—  Trichomonas vaginalis

Jeśli te patogeny pozostaną nieleczone, mogą prowadzić do poważnych schorzeń, jak:

* zapalenie miednicy mniejszej,

* powikłania ciąży,

* poronienia,

* bezpłodność,

* przewlekłe bóle miednicy,

* zapalenie szyjki macicy,

* zapalenie cewki moczowej,

* nawracające zapalenie pęcherza moczowego.

Powikłania są niebezpieczne również dla noworodków, u których w wyniku przeniesienia infekcji może rozwinąć się:

* zapalnie płuc,

* bakteriemia,

* zapalenie opon mózgowo-rdzeniowych

* okołoporodowe zapalenie spojówek i rogówki.

Choroby te stanowią zagrożenie nie tylko dla zdrowia, ale również dla życia!

Objawy zakażenia mogą być podobne dla wyżej wymienionych patogenów. Identyfikacja drobnoustroju powodującego infekcję ma kluczowe znaczenie w doborze odpowiedniego leczenia.

Pobranie materiału do badań jest bezbolesne i nieinwazyjne. Za pomocą specjalnego zestawu złożonego ze sterylnej szczoteczki i probówki z podłożem transportowym materiał do badań można pobrać samodzielnie: u kobiet wymaz z przedsionka pochwy, a u mężczyzn wymaz z ujścia cewki moczowej lub wymaz z błony śluzowej rowka zażołędnego.

Badanie jest wykonywane metodą Real Time PCR, której zaletą jest wysoka czułość
i dokładność w porównaniu z innymi metodami diagnostycznymi.

Duża liczba zakażeń przebiega bezobjawowo, a szybka i trafna diagnoza warunkuje wdrożenie prawidłowego leczenia.

Cena za kompleksowe badanie wynosi 300 zł.

(WSSE Olsztyn)