Warmia i Mazury

Wymiana opinii w sektorze opieki zdrowotnej

Konferencja i spotkanie biznesowe online „Polsko-Niemiecki Dzień Sektora Ochrony Zdrowia” odbędzie się 11 lutego 2021 roku.

Wydarzenie skierowane jest do firm, instytucji, ośrodków badawczych, szpitali, informatyków i dostawców rozwiązań w całym łańcuchu sektora ochrony zdrowia.

Spotkanie będzie okazją do wymiany poglądów na temat obecnej i przyszłej sytuacji w sektorze opieki zdrowotnej w obu krajach a także dyskusji ma temat przyszłych szans i wyzwań.

W ciągu ostatnich lat cyfryzacja systemu opieki zdrowotnej oraz dziedzin z nim związanych zagościła w agendach przedsiębiorstw i państwa. Oba kraje – Polska i Niemcy – posiadają obszary charakteryzujące się zdecentralizowaną i nieefektywną infrastrukturą medyczną. Pandemia COVID-19 sprawiła, że problemy obu systemów opieki zdrowotnej stały się oczywiste, ale również stworzyła szansę na poprawę, innowacje i współpracę transgraniczną.

Konferencja pozwoli na zapoznanie się z aktualną sytuacją sektora ochrony zdrowia w Polsce i Brandenburgii. Doświadczeni prelegenci przedstawią wyzwania, możliwości oraz polityczne i społeczne ramy tego obszaru działalności. Firmy z obu krajów zaprezentują potencjalne rozwiązania.

Udział w inicjatywie jest bezpłatny, natomiast zgłoszenia przyjmowane są do 10 lutego 2021 roku. Konferencja odbędzie się na platformie German-Polish Dialogue on the Healthcare Sector

Organizatorami wydarzenia są Ośrodek Enterprise Europe Network przy Warmińsko-Mazurskiej Agencji Rozwoju Regionalnego S.A. w Olsztynie oraz Izba Przemysłowo-Handlowa Wschodniej Brandenburgii.

REJESTRACJA
Więcej informacji:
Patrycja Kaczmarczyk, tel. 89 512 24 54, e-mail: p.kaczmarczyk@wmarr.olsztyn.pl Magdalena Pętlak, tel. 89 512 24 29, e-mail: m.petlak@wmarr.olsztyn.pl

(wwim)

error: Nie kopiuj!!!