Wyniki wyborów do Rady Powiatowej W-MIR

Wyniki głosowania w okręgu wyborczym do Rady Powiatowej Warmińsko-Mazurskiej Izby Rolniczej.

Komisja  ustaliła wyniki głosowania w okręgu wyborczym:

1) liczba członków Izby Rolniczej uprawnionych do głosowania w okręgu (liczba osób umieszczonych w spisach) wyniosła 1818,

2) liczba osób, którym wydano karty do głosowania 75

3) oddano głosów (liczba kart wyjętych z runy) – 75

w tym:

– głosów nieważnych oddano  – 0

– głosów ważnych oddano – 75

4) poszczególni kandydaci otrzymali następującą liczbę głosów ważnych:

Flak Marek – 41

Strzylak Dariusz – 30

Suchocka Urszula Monika – 42

  1. W okręgu wyborczym wybierano

– jednego członka Rady Powiatowej Izby Rolniczej

– dwóch członków Rady Powiatowej Izby Rolniczej.

Na podstawie wyników głosowania Komisja stwierdza następujący wynik wyborów;

Najwięcej głosów ważnych uzyskał kandydat: Suchocka Urszula Monika

Następujący kandydaci otrzymali w okręgu wyborczym kolejno najwięcej głosów ważnych, wobec czego zostali wybrani do Rady Powiatowej Izby Rolniczej:

– Suchocka Urszula Monika – 42

– Flak Marek – 41

Komisja Wyborcza w składzie:

Sowizdrzał Łukasz – przewodniczący

Erber Anna – zastępca przewodniczącego

Mędrzycka – Kleszcz Zofia – sekretarz

Kalinowska Aleksandra – członek

Sobolewska Kinga – członek

(org.)