Warmia i Mazury

Wyróżnienia za modernizację sektora energii

Do 15 lipca 2021 roku trwają zgłoszenia do konkursu na „Najbardziej Innowacyjny Energetycznie Samorząd”. Honorowy patronat nad wydarzeniem objął m.in. Gustaw Marek Brzezin, marszałek województwa.

Celem konkursu jest wyłonienie oraz nagrodzenie gmin najbardziej zaangażowanych w modernizację sektora energii, przyczyniających się do realizacji założeń polityki energetyczno-klimatycznej.

Przedsięwzięcie ma za zadanie ugruntowanie i popularyzację wiedzy na temat działań podejmowanych przez samorządy lokalne w zakresie prowadzenia zrównoważonej transformacji energetycznej.

Ocenianie będą następujące obszary działalności:
•    Inwestycja Roku – transport i budownictwo,
•    Akcja Społeczna Roku – podnoszenie wiedzy i świadomości lokalnej społeczności w zakresie efektywności energetycznej,
•    Innowacja Roku – nowatorstwo energetyczne.

Kapituła nagrodzi również samorządy szczególnie zasłużone w danym obszarze i przyzna wyróżnienia oraz tytuły:
•    Energetyczny Inwestor Roku,
•    Propagator Wiedzy o Energii Roku,
•    Energetyczny Innowator Roku.

Udział w konkursie jest bezpłatny. Zgłoszenia przyjmowane są do 15 lipca 2021 r., natomiast rozstrzygnięcie i wręczenie nagród nastąpi podczas VI Konferencji Naukowej „Bezpieczeństwo energetyczne – filary i perspektywa rozwoju”, która odbędzie się w dniach 13-14 września 2021 r. na Politechnice Rzeszowskiej im. Ignacego Łukasiewicza.

Organizatorami wydarzenia są Instytut Polityki Energetycznej im. Ignacego Łukasiewicza oraz Politechnika Rzeszowska im. Ignacego Łukasiewicza.

Więcej informacji na stronie www.instytutpe.pl/konkursJST 
DO POBRANIA:
SZCZEGÓŁY KONKURSOWE

(wwim)

error: Nie kopiuj!!!