Wyróżnienia za rozwój ekonomii społecznej w regionie

Tylko do 24 maja 2019 roku przyjmowane są zgłoszenia do konkursu ekonomii społecznej w kategoriach „Samorząd Przyjazny Ekonomii Społecznej“, „Przedsiębiorstwo Przyjazne Ekonomii Społecznej” oraz „Szkoła Przyjazna Ekonomii Społecznej”, który organizuje samorząd województwa warmińsko-mazurskiego.

Ideą przedsięwzięcia jest uhonorowanie dotychczasowego zaangażowania jednostek samorządu terytorialnego, szkół, środowiska biznesu, a także zachęcenie ich do dalszej współpracy na rzecz rozwoju przedsiębiorczości społecznej oraz promocji ekonomii społecznej na Warmii i Mazurach.

Konkurs prowadzony jest w trzech kategoriach:
1)„Samorząd Przyjazny Ekonomii Społecznej w województwie warmińsko-mazurskim” rekomendacje na rzecz gminy i powiatu województwa warmińsko-mazurskiego wspierające rozwój ekonomii społecznej mogą składać wszystkie zainteresowane podmioty ekonomii społecznej tj.: centra integracji społecznej (CIS), kluby integracji społecznej (KIS), zakłady aktywności zawodowej (ZAZ), warsztaty terapii zajęciowej (WTZ), spółdzielnie socjalne, spółdzielnie inwalidów i niewidomych, spółki prawa handlowego (spółka non-profit), fundacje, stowarzyszenia oraz Ośrodki Wsparcia Ekonomii Społecznej.
2) „Przedsiębiorstwo Przyjazne Ekonomii Społecznej w województwie warmińsko-mazurskim” rekomendowani mogą być przedsiębiorcy zarejestrowani lub działający w województwie warmińsko-mazurskim, wspierający rozwój ekonomii społecznej na Warmii i Mazurach, z wyłączeniem przedsiębiorców społecznych. Rekomendacje na rzecz przedsiębiorstw z województwa warmińsko-mazurskiego wspierających rozwój ekonomii społecznej mogą składać wszystkie zainteresowane podmioty ekonomii społecznej tj. centra integracji społecznej (CIS), kluby integracji społecznej (KIS), zakłady aktywności zawodowej (ZAZ), warsztaty terapii zajęciowej (WTZ), spółdzielnie socjalne, spółdzielnie inwalidów i niewidomych, spółki prawa handlowego (spółki non-profit), fundacje, stowarzyszenia oraz Ośrodki Wsparcia Ekonomii Społecznej (OWES).
3) „Szkoła Przyjazna Ekonomii Społecznej w województwie warmińsko-mazurskim” rekomendowane mogą być wszystkie szkoły tj.: podstawowe, gimnazjalne, średnie, branżowe z województwa warmińsko-mazurskiego. Rekomendacje w powyższym Konkursie mogą składać zarówno same szkoły, a także wszystkie zainteresowane podmioty ekonomii społecznej z Warmii i Mazur tj.: (CIS), (KIS), (ZAZ), (WTZ), spółdzielnie socjalne, spółdzielnie inwalidów i niewidomych, spółki prawa handlowego (spółki non-profit), fundacje, stowarzyszenia oraz Ośrodki Wsparcia Ekonomii Społecznej.

Laureatów i wyróżnionych poznamy podczas I Gali Ekonomii Społecznej organizowanej w ramach obchodów VII Warmińsko-Mazurskich Dni z Ekonomią Społeczną, która odbędzie się 27 września 2019 roku w Filharmonii Warmińsko-Mazurskiej im. Feliksa Nowowiejskiego w Olsztynie.

WIĘCEJ INFORMACJI

(wwim)