Wystawa „Śnij, że jesteś ze mną” w bibliotece

Zapraszamy serdecznie na wernisaż wystawy morążanki Janki Ślefarskiej 2 lipca o godzinie 17:00 w Wypożyczalni dla Dorosłych. Wystawa będzie dostępna do zwiedzania od 1 do 31 lipca w godzinach otwarcia działu.

Autorka ukończyła liceum pedagogiczne, a następnie Państwową Wyższą Szkołę Sztuk Plastycznych w Gdańsku i studium podyplomowe w Instytucie Wychowania Artystycznego Uniwersytetu Marii Curie-Skłodowskiej w Lublinie. Studiowała też muzykę i śpiew w ostródzkim Studium Nauczycielskim. Uzyskała II stopie specjalizacji zawodowej. Przez ponad czterdzieści lat uczyła młodzież plastyki w szkołach na terenie Morąga. Swoje doświadczenia pedagogiczne przekazywała m.in. na łamach prasy fachowej – miesięcznika “Plastyka w Szkole”.

Oprócz działalności zawodowej zajmowała się pracą twórczą. Uczestniczyła w wielu wystawach, przeglądach i konkursach, m.in. w Gdańsku, Olsztynie, Mrągowie. W 1990 r. prezentowała swoje akwarele, rysunki i prace olejne w Miejskim Ośrodku Kultury w Olsztynie, a w 1994 r. cykl prac malarskich wykonanych techniką kolażu w Galerii Bakałarz Pedagogicznej Biblioteki Wojewódzkiej. Wiele jej prac znajduje się w zbiorach prywatnych w kraju, a także za granicą, m.in. w Niemczech, USA, Danii i Holandii.

Inspiracją do stworzenia tej wystawy  był:

– René Magritte (malarstwo absurdu, sny-surrealizm
– film  Mariusza Grzegorzka „Jestem twój”
– przysłowie, że związek (małżeński?) to jak dwie połówki jabłka
– własne autorskie skojarzenia
Serdecznie zapraszamy.

(MBP Morąg)