Warmia i Mazury

Wytyczne dla organizatorów wypoczynku zimowego dzieci i młodzieży

Ministerstwo Edukacji i Nauki we współpracy z Ministerstwem Zdrowia oraz Głównym Inspektoratem Sanitarnym przygotowało wytyczne dla organizatorów wypoczynku zimowego dzieci i młodzieży w roku szkolnym 2021/2022. Zalecenia zostały opracowane, aby zmniejszyć ryzyko zakażenia podczas pobytu na wypoczynku.

Wytyczne zostały podzielone na cztery części:

Zapewnienie bezpieczeństwa uczestnikom podczas pobytu na wypoczynku.

Zapewnienie bezpieczeństwa w obiektach wypoczynku.

Procedury zapobiegawcze: podejrzenie zakażenia koronawirusem uczestników wypoczynku, kierownika, wychowawcy lub innej osoby, z którą zawarto umowę o pracę, umowę cywilno-prawną lub umowę wolontariacką dotyczącą wykonywania zadań podczas wypoczynku.

Procedury postępowania w przypadku kontakt w ciągu ostatnich 10 dni z osobą zakażoną koronawirusem.
Wytyczne MEiN, MZ i GIS dla organizatorów wypoczynku zimowego dzieci i młodzieży w roku szkolnym 2021/2022

Wytyczne MEiN, MZ i GIS dla organizatorów wypoczynku zimowego dzieci i młodzieży w roku szkolnym 2021/2022

Poradnik bezpiecznego wypoczynku

(WSSE Olsztyn)

 

error: Nie kopiuj!!!