Warmia i Mazury

Wytyczne MEiN, MZ i GIS dla szkół podstawowych i ponadpodstawowych obowiązujące od 1 września 2021 r.

Ministerstwo Edukacji i Nauki we współpracy z Ministerstwem Zdrowia oraz Głównym Inspektoratem Sanitarnym przygotowało wytyczne dla szkół podstawowych i ponadpodstawowych, które będą obowiązywały od 1 września 2021 r. Jest to zbiór zaleceń i rekomendacji, których celem jest bezpieczna oraz higieniczna organizacja zajęć w warunkach epidemii w nowym roku szkolnym.

Wytyczne dla szkół podstawowych i ponadpodstawowych

Wytyczne zostały opracowane, aby zwiększyć bezpieczeństwo uczniów i nauczycieli po powrocie do stacjonarnej pracy szkół i placówek oświatowych. Są w nich zawarte rekomendacje o charakterze ogólnym i szczegółowym. W wytycznych podkreślono również, że po długotrwałym okresie nauki zdalnej działania w zakresie bezpieczeństwa zdrowotnego należy łączyć z dbałością o zdrowie psychiczne dzieci i młodzieży.

W zaleceniach ogólnych znalazły się informacje dotyczące dezynfekcji, higieny, wietrzenia, stosowania maseczek ochronnych oraz zachowywania dystansu społecznego. Rekomendowane jest także szczepienie przeciw COVID-19 dla pracowników szkół oraz uczniów w określonych grupach wiekowych.
Zalecenia szczegółowe dotyczą:

organizacji zajęć,

higieny, czyszczenia i dezynfekcji pomieszczeń i powierzchni,

gastronomii,

postępowania w przypadku podejrzenia zakażenia u pracowników.

W wytycznych znalazły się także odnośniki do:

instrukcji mycia rąk,

instrukcji dezynfekcji rąk,

instrukcji prawidłowego zdejmowania maseczki,

instrukcji prawidłowego zdejmowania rękawiczek,

wykazu produktów biobójczych,

zaleceń w zakresie systemów wentylacyjno-klimatyzacyjnych.

Zachęcamy do zapoznania się z wytycznymi. 

Wytyczne MEiN, MZ i GIS wrzesień 2021
Wytyczne​_MEiN​_MZ​_i​_GIS​_wrzesień​_2021.docx 0.14MB

Wytyczne MEiN, MZ i GIS wrzesień 2021
Wytyczne​_MEiN​_MZ​_i​_GIS​_wrzesień​_2021.pdf 0.26MB

(WSSE Olsztyn)

error: Nie kopiuj!!!