Warmia i Mazury

Wytyczne PARPA w okresie pandemii

W związku z licznymi pytaniami kierowanymi do Państwowej Agencji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych ze strony samorządów gminnych, PARPA przedstawiła swoje stanowisko w sprawie realizacji zadań w zakresie profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych oraz przeciwdziałania przemocy w rodzinie.

Pandemia zwiększa zapotrzebowanie na pomoc dla członków rodzin z problemem alkoholowym i problemem przemocy.

W związku z powyższym, PARPA zwraca szczególną uwagę, m.in. na:
1.    zakup sprzętu potrzebnego do pracy zdalnej;
2.    rozeznanie potrzeb placówek leczenia uzależnienia od alkoholu;
3.    zakup środków ochrony osobistej dla osób, które wykonują prace w ramach gminnego programu profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych;
4.    systematyczne informowanie o działającym na zlecenie PARPA Ogólnopolskim Pogotowiu dla Ofiar Przemocy w Rodzinie „Niebieska Linia”;
5.    wdrożenie działań ograniczających dostępność napojów alkoholowych;
6.    ograniczanie nocnej sprzedaży napojów alkoholowych;
7.    zapewnienie bezpieczeństwa podczas prac gminnych komisji rozwiązywania problemów alkoholowych;
8.    bieżące śledzenie zmian w przepisach prawnych.
WYTYCZNE PARPA

(wwim)

error: Nie kopiuj!!!